Tìm hiểu về luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh chuẩn

Tìm hiểu về luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh chuẩn, trong việc làm nghiên cứu sinh thì có nhiều sự việc khác nhau với nhiều ngành học hay trường yêu cầu, sau đây chúng tôi đưa ra những thông tin cơ bản nhất nhằm giúp các bạn NCS có cái nhìn thấu đáo nhất về luận án của mình

Luận án Tiến Sĩ

Tiến sĩ là gì ?

Tiến sĩ là một bằng cấp cao nhất trong hệ thống giáo dục đại học tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nó tương đương với bằng PhD (Doctor of Philosophy) trong một số nước, và là bằng cấp được trao cho những người đã hoàn thành thành công chương trình học sau đại học về một lĩnh vực chuyên môn cụ thể.

Để đạt được bằng tiến sĩ, người học thường phải trải qua quá trình nghiên cứu sâu rộng về một chủ đề cụ thể, viết luận văn và chứng minh khả năng nghiên cứu độc lập và chuyên môn cao trong lĩnh vực đó. Bằng tiến sĩ được coi là một trong những bằng cấp quan trọng nhất trong nhiều lĩnh vực chuyên môn và là cơ sở cho việc phát triển sự nghiệp trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả giảng dạy, nghiên cứu và quản lý.

Luận án tiến sĩ là gì ?

Luận án tiến sĩ là một tài liệu nghiên cứu độc lập và chi tiết về một chủ đề chuyên môn cụ thể, được viết bởi một ứng viên tiến sĩ. Luận án này thường là một tài liệu quan trọng để đánh giá năng lực và khả năng nghiên cứu của ứng viên tiến sĩ.

Một luận án tiến sĩ thường gồm các phần sau:

 • Mở đầu: Phần mở đầu giới thiệu về chủ đề nghiên cứu, mục tiêu, phạm vi, động cơ của đề tài nghiên cứu, và những vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.
 • Tổng quan về tình hình nghiên cứu liên quan: Phần này đưa ra các thông tin liên quan đến chủ đề nghiên cứu, tóm tắt các nghiên cứu trước đây và đưa ra những lỗ hổng trong nghiên cứu cần giải quyết.
 • Phương pháp nghiên cứu: Phần này mô tả về phương pháp nghiên cứu được sử dụng, bao gồm thiết kế nghiên cứu, phương pháp thu thập dữ liệu, phương pháp phân tích dữ liệu và các công cụ sử dụng để thu thập và phân tích dữ liệu.
 • Kết quả và thảo luận: Phần này trình bày kết quả nghiên cứu và các phân tích thống kê liên quan, đưa ra các đánh giá, so sánh với các nghiên cứu trước đó, và giải thích ý nghĩa và giới hạn của nghiên cứu.
 • Kết luận: Phần kết luận trình bày lại mục tiêu, phạm vi và kết quả nghiên cứu, đưa ra đánh giá về các kết quả đạt được và giới hạn của nghiên cứu. Ngoài ra, phần này còn trình bày các đề xuất và hướng phát triển cho các nghiên cứu sau này.
 • Tài liệu tham khảo: Cuối cùng là danh sách các tài liệu tham khảo được sử dụng trong nghiên cứu.

Luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh thường có số trang khá lớn, thường từ 100 đến 300 trang, tuy nhiên, có thể khác nhau tùy theo yêu cầu và quy định của từng trường đại học hoặc từng lĩnh vực chuyên môn.

Cấu trúc của luận án

Một luận án tiến sĩ thường có cấu trúc như sau:

I. Mở đầu A. Giới thiệu B. Tóm tắt các nội dung cơ bản

II. Tổng quan về lý thuyết A. Tổng quan về lý thuyết liên quan đến đề tài B. Các nghiên cứu trước đó và các lỗ hổng cần giải quyết C. Đề xuất giải pháp cho các vấn đề còn tồn đọng

III. Phương pháp nghiên cứu A. Thiết kế nghiên cứu B. Phương pháp thu thập dữ liệu C. Phương pháp phân tích dữ liệu

IV. Kết quả nghiên cứu A. Đánh giá các kết quả nghiên cứu B. So sánh kết quả nghiên cứu với các nghiên cứu trước đó C. Phân tích và giải thích ý nghĩa của kết quả nghiên cứu

V. Thảo luận A. Thảo luận về kết quả nghiên cứu B. Những hạn chế của nghiên cứu C. Hướng phát triển cho các nghiên cứu tiếp theo

VI. Kết luận A. Tổng kết nội dung chính của luận án B. Đánh giá tổng thể về đề tài và nghiên cứu C. Đề xuất hướng phát triển cho tương lai

VII. Tài liệu tham khảo

Các phần này có thể được phân chia thành nhiều chương khác nhau, tùy thuộc vào từng trường đại học hoặc từng lĩnh vực chuyên môn. Tuy nhiên, mỗi phần thường bao gồm những nội dung cơ bản như đã trình bày ở trên. Bên cạnh đó, còn có các phần khác như lời cảm ơn, lời giới thiệu, phụ lục và các tài liệu đi kèm khác, tùy thuộc vào từng trường đại học hoặc từng lĩnh vực chuyên môn.

Luận án

Hỗ trợ luận án tiến sĩ
Dịch vụ tư vấn hỗ trợ hướng dẫn

Thiết kế một nghiên cứu khoa học

Thiết kế nghiên cứu khoa học là quá trình lên kế hoạch và lựa chọn phương pháp để thu thập và phân tích dữ liệu nhằm giải quyết các câu hỏi nghiên cứu. Nó là bước quan trọng đầu tiên trong quá trình thực hiện một nghiên cứu khoa học và có vai trò quyết định đến độ chính xác và độ tin cậy của kết quả nghiên cứu.

Thiết kế nghiên cứu khoa học bao gồm các bước sau:

 1. Đặt vấn đề nghiên cứu: Xác định vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu và các câu hỏi nghiên cứu cần giải quyết.
 2. Tìm hiểu và đánh giá các nghiên cứu trước đó: Nghiên cứu các nghiên cứu liên quan đã được thực hiện để tìm hiểu về các kết quả nghiên cứu trước đó, những giới hạn và hạn chế của chúng, từ đó xây dựng và đề xuất nghiên cứu mới phù hợp hơn.
 3. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu: Xác định phương pháp nghiên cứu phù hợp để giải quyết các câu hỏi nghiên cứu. Phương pháp này có thể bao gồm các kỹ thuật thống kê, phương pháp điều tra, phân tích dữ liệu và mô hình hóa.
 4. Thu thập dữ liệu: Xác định phương pháp thu thập dữ liệu phù hợp nhất và lên kế hoạch cho việc thu thập dữ liệu.
 5. Phân tích dữ liệu: Chọn phương pháp phân tích dữ liệu phù hợp để đưa ra kết quả nghiên cứu chính xác và đáng tin cậy.
 6. Đánh giá kết quả nghiên cứu: Xác định các giới hạn và hạn chế của kết quả nghiên cứu, đồng thời đề xuất các hướng nghiên cứu và cải tiến trong tương lai.

Thiết kế nghiên cứu khoa học đòi hỏi sự chính xác, cẩn trọng và khoa học, bởi vì quá trình này sẽ quyết định đến kết quả nghiên cứu của bạn.

Tìm khoảng trống nghiên cứu

Khoảng trống (gap) trong một nghiên cứu khoa học là sự chênh lệch hoặc thiếu sót về kiến thức, thông tin, dữ liệu hoặc giải pháp giữa những gì đã được biết đến và những gì cần được tìm hiểu hoặc giải quyết. Điều này thường là kết quả của những hạn chế trong nghiên cứu trước đó hoặc những thách thức mới trong lĩnh vực nghiên cứu.

Khoảng trống trong nghiên cứu khoa học thường được xác định trong giai đoạn tiền nghiên cứu, trong đó người nghiên cứu tìm hiểu về các nghiên cứu trước đó, đánh giá những lỗ hổng và thách thức trong các nghiên cứu đó và đưa ra các câu hỏi nghiên cứu mới nhằm giải quyết khoảng trống đó.

Tìm ra khoảng trống trong một lĩnh vực nghiên cứu là cực kỳ quan trọng vì nó có thể đưa ra các đề xuất giải pháp mới và cải thiện hiểu biết của chúng ta về các vấn đề quan trọng trong lĩnh vực đó. Điều này sẽ giúp tăng độ chính xác và độ tin cậy của nghiên cứu, đồng thời đóng góp đáng kể cho sự phát triển của lĩnh vực đó.

Phân tích dữ liệu

Phân tích dữ liệu là một phần quan trọng trong luận án tiến sĩ. Quá trình này cần phải được thực hiện một cách cẩn thận và chính xác để đưa ra các kết quả và kết luận phù hợp. Dưới đây là một số bước phân tích dữ liệu cơ bản trong luận án tiến sĩ:

 1. Tiền xử lý dữ liệu: Trước khi phân tích dữ liệu, bạn cần tiền xử lý dữ liệu để loại bỏ những giá trị ngoại lai, rỗng hoặc không hợp lệ. Đồng thời, bạn cần kiểm tra tính đầy đủ và tính xác thực của dữ liệu.
 2. Mô tả dữ liệu: Bạn cần mô tả dữ liệu bằng các biểu đồ, đồ thị, bảng số liệu, các đại lượng thống kê để giúp bạn hiểu được phân bố và tương quan giữa các đại lượng.
 3. Phân tích đơn biến: Phân tích đơn biến giúp bạn hiểu sâu hơn về một đại lượng nào đó bằng các thống kê mô tả như giá trị trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn và phân bố của nó.
 4. Phân tích đa biến: Phân tích đa biến giúp bạn hiểu về mối quan hệ giữa các đại lượng. Bạn có thể sử dụng các phương pháp như phân tích hồi quy, phân tích phương sai, phân tích nhân tố và phân tích cụm để phân tích dữ liệu đa biến.
 5. Xác định mô hình và kiểm định giả thuyết: Sau khi phân tích dữ liệu, bạn có thể xây dựng một mô hình để dự đoán hoặc kiểm tra giả thuyết của mình. Bạn cần sử dụng các phương pháp như kiểm định t, ANOVA, kiểm định chi bình phương, hồi quy logistic, hoặc các phương pháp dự báo khác để xác định mức độ tương quan và ảnh hưởng của các đại lượng đến nhau.
 6. Đánh giá kết quả: Sau khi phân tích dữ liệu và xác định mô hình, bạn cần đánh giá kết quả và đưa ra kết luận. Bạn cần chắc chắn rằng kết quả phân tích dữ liệu là đáng tin cậy và có tính ứng dụng trong lĩnh vực nghiên cứu của bạn.

Bảo vệ luận án

Bảo vệ chuyên đề

Bảo vệ chuyên đề là bước cuối cùng trong quá trình làm luận án tiến sĩ, đó là nơi mà học viên tiến sĩ trình bày và bảo vệ kết quả nghiên cứu của mình trước ban giám khảo. Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn chuẩn bị tốt cho bảo vệ chuyên đề trong luận án tiến sĩ của bạn:

 1. Nghiên cứu về quy trình bảo vệ chuyên đề: Trước khi bảo vệ, bạn cần nghiên cứu về quy trình bảo vệ chuyên đề của trường và cũng có thể tìm hiểu về kinh nghiệm của những người đã từng bảo vệ thành công.
 2. Chuẩn bị tài liệu: Bạn nên chuẩn bị tài liệu cần thiết để hỗ trợ bài thuyết trình của mình, bao gồm các slide trình chiếu và bản sao của luận án của bạn.
 3. Tập luyện trình bày: Bạn nên tập luyện trình bày bài thuyết trình của mình trước một nhóm người bạn, thầy cô hướng dẫn hoặc đồng nghiệp để nhận được ý kiến phản hồi và điều chỉnh lại bài thuyết trình của mình cho phù hợp hơn.
 4. Đánh giá năng lực của mình: Bạn cần đánh giá năng lực của mình để chuẩn bị tốt nhất cho bảo vệ. Nếu cảm thấy mình chưa đủ tự tin, bạn nên xin ý kiến và giúp đỡ từ người thầy hướng dẫn hoặc các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu của bạn.
 5. Sẵn sàng trả lời các câu hỏi: Bạn cần sẵn sàng trả lời các câu hỏi của ban giám khảo về luận án và kết quả nghiên cứu của bạn. Bạn nên chuẩn bị tốt nhất có thể để trả lời các câu hỏi một cách tự tin và thuyết phục.
 6. Thể hiện tinh thần thấu hiểu và kỷ luật nghiêm túc: Bạn cần thể hiện tinh thần thấu hiểu và kỷ luật nghiêm túc trong suốt quá trình bảo vệ. Hãy lắng nghe những ý kiến đánh giá của ban giám khảo và đối tác để cải thiện chất lượng nghiên cứu của bạn và chuẩn bị.

Bảo vệ luận án

Quá trình bảo vệ luận án tiến sĩ là bước cuối cùng và quan trọng nhất trong quá trình hoàn thành luận án của học viên tiến sĩ. Dưới đây là các bước cơ bản để bảo vệ luận án tiến sĩ:

 1. Đăng ký bảo vệ: Học viên tiến sĩ cần đăng ký để được bảo vệ. Thông thường, quá trình đăng ký bao gồm việc nộp đơn đăng ký và tài liệu cần thiết cho bộ phận quản lý chương trình.
 2. Chuẩn bị tài liệu: Học viên tiến sĩ cần chuẩn bị tài liệu bao gồm bản sao của luận án, bản tóm tắt, các slide trình chiếu, và các tài liệu hỗ trợ khác. Nên chuẩn bị một bản in và một bản điện tử của tài liệu để sử dụng trong quá trình bảo vệ.
 3. Thuyết trình: Học viên tiến sĩ sẽ thuyết trình về nội dung của luận án trước một ban giám khảo. Thuyết trình nên có sự phân tích chính xác và cấu trúc logic, trình bày đầy đủ nội dung của luận án.
 4. Trả lời các câu hỏi của ban giám khảo: Sau khi thuyết trình, học viên tiến sĩ cần trả lời các câu hỏi từ ban giám khảo về nội dung của luận án, các phương pháp nghiên cứu, kết quả và các kết luận.
 5. Kết quả bảo vệ: Ban giám khảo sẽ đưa ra kết quả và đưa ra ý kiến đánh giá về chất lượng của luận án. Nếu học viên tiến sĩ đạt được kết quả tốt, họ sẽ được phê duyệt và được cấp bằng tiến sĩ. Nếu học viên tiến sĩ không đạt được kết quả tốt, họ có thể phải hoàn thành thêm công việc hoặc đệ trình lại sau khi đã chỉnh sửa.

Quá trình bảo vệ luận án tiến sĩ là một bước quan trọng và có thể đòi hỏi sự chuẩn bị cẩn thận. Học viên tiến sĩ nên tham khảo kinh nghiệm của người khác và hợp tác với các thầy cô hướng dẫn để có được kết quả tốt nhất.

Những khó khăn thường gặp

Việc viết luận án tiến sĩ là một thử thách lớn đối với bất kỳ học viên tiến sĩ nào. Dưới đây là một số khó khăn chính mà các học viên thường gặp phải khi làm luận án tiến sĩ:

 1. Quản lý thời gian: Luận án tiến sĩ là một dự án nghiên cứu lớn, yêu cầu nhiều thời gian và nỗ lực đầu tư. Vì vậy, học viên tiến sĩ cần phải có kế hoạch thời gian hợp lý để quản lý công việc hàng ngày, đồng thời phải dành thời gian đầy đủ cho việc nghiên cứu và viết luận án.
 2. Tìm kiếm và phân tích tài liệu: Để viết một luận án tiến sĩ chất lượng, học viên tiến sĩ phải đọc và nghiên cứu nhiều tài liệu, từ sách, bài báo, đến bài nghiên cứu trước đó. Nhiều tài liệu có thể rất khó đọc và phân tích, đòi hỏi học viên tiến sĩ có kiến thức chuyên môn sâu rộng để hiểu được nội dung.
 3. Phát triển đề tài nghiên cứu: Tìm ra một chủ đề nghiên cứu phù hợp và đưa ra câu hỏi nghiên cứu cần giải quyết là một quá trình phức tạp. Đòi hỏi học viên tiến sĩ phải nắm vững kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu và có khả năng đưa ra các ý tưởng sáng tạo và mới mẻ.
 4. Viết luận án: Viết một luận án tiến sĩ yêu cầu kỹ năng viết và biên tập chuyên nghiệp. Học viên tiến sĩ phải có khả năng diễn đạt ý tưởng một cách logic và chính xác, đồng thời phải tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn viết luận án.
 5. Đưa ra bảo vệ: Sau khi hoàn thành viết luận án, học viên tiến sĩ phải đối mặt với quá trình bảo vệ luận án. Đây là một bước quan trọng, đòi hỏi học viên tiến sĩ phải trả lời các câu hỏi khó và bảo vệ các giải pháp và kết quả của mình

Vài đặc điểm TS ở VN

Tiến sĩ là một bằng cấp cao nhất trong hệ thống giáo dục đại học. Bằng cấp tiến sĩ tại Việt Nam và trên thế giới có một số điểm khác nhau. Dưới đây là một số thông tin về bằng cấp tiến sĩ tại Việt Nam và trên thế giới:

 1. Tiến sĩ tại Việt Nam: Tiến sĩ tại Việt Nam được cấp sau khi học viên hoàn thành khóa học đào tạo và đạt được kết quả tốt trong quá trình bảo vệ luận án. Bằng cấp tiến sĩ tại Việt Nam được công nhận và có giá trị pháp lý trong nước, tuy nhiên, hiện nay, vẫn chưa được công nhận rộng rãi trên thế giới.
 2. Tiến sĩ tại các nước phát triển: Tiến sĩ tại các nước phát triển như Mỹ, Anh, Canada, Úc, Nhật Bản,… đều là bằng cấp cao nhất trong hệ thống giáo dục đại học. Để đạt được bằng cấp này, học viên cần hoàn thành một chương trình đào tạo về nghiên cứu khoa học và đạt kết quả tốt trong việc nghiên cứu và bảo vệ luận án. Bằng cấp tiến sĩ tại các nước này được công nhận rộng rãi trên toàn cầu.
 3. Tiến sĩ tại các nước châu Á: Tiến sĩ tại các nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan,… cũng là bằng cấp cao nhất trong hệ thống giáo dục đại học. Các chương trình đào tạo tiến sĩ tại các nước này đều có chất lượng cao và có thể được công nhận trên toàn thế giới.
 4. Khác biệt về thời gian đào tạo: Thời gian đào tạo tiến sĩ tại các quốc gia khác nhau có thể khác nhau. Ở Mỹ và Anh, thời gian đào tạo tiến sĩ thường là 3-5 năm. Tại Việt Nam, thời gian đào tạo tiến sĩ thường là 4-5 năm.
 5. Độ khó của quá trình đào tạo và bảo vệ: Quá trình đào tạo và bảo vệ tiến sĩ là một quá trình đòi hỏi sự nghiêm túc.

Chuyên gia hỗ trợ tư vấn luận án

Trong quá trình làm luận án tiến sĩ, việc tìm kiếm và lựa chọn chuyên gia để tư vấn là một vấn đề quan trọng. Sau đây là một số vấn đề liên quan đến chuyên gia trong tư vấn luận án tiến sĩ:

 1. Chuyên môn và kinh nghiệm: Chuyên gia tư vấn cần có kiến thức chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực nghiên cứu của bạn, cũng như kinh nghiệm về phương pháp nghiên cứu và viết luận án.
 2. Sự phù hợp với chủ đề luận án: Chuyên gia tư vấn cần phù hợp với chủ đề nghiên cứu của bạn. Ví dụ, nếu bạn nghiên cứu về tài chính, bạn nên tìm kiếm chuyên gia tài chính để tư vấn.
 3. Thời gian và tài chính: Bạn cần xác định thời gian và tài chính để thuê chuyên gia tư vấn. Điều này đòi hỏi bạn phải lên kế hoạch và tính toán chi phí từ trước.
 4. Cách thức liên lạc: Bạn nên xác định cách thức liên lạc với chuyên gia tư vấn. Có thể liên lạc trực tiếp, qua email hoặc qua các công cụ truyền thông xã hội.
 5. Sự đảm bảo tính bảo mật: Bạn cần đảm bảo tính bảo mật trong quá trình tư vấn. Nên đề nghị chuyên gia tư vấn ký kết hợp đồng về tính bảo mật và không tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ ai khác.
 6. Đánh giá hiệu quả: Bạn nên đánh giá hiệu quả của sự tư vấn của chuyên gia và đưa ra điều chỉnh cần thiết để nâng cao chất lượng của nghiên cứu và luận án của bạn.

Vì vậy, tìm kiếm và lựa chọn chuyên gia tư vấn cho luận án tiến sĩ là một quá trình quan trọng, đòi hỏi sự lựa chọn cẩn thận và cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo hiệu quả và thành công của nghiên cứu và luận án.

Có thể bạn thích bài viết này:

[Đào tạo] khoá học xử lý số liệu & phân tích định lượng Stata SmartPLS SPSS R-Studio

Khoá học xử lý số liệu & phân tích định lượng Stata SmartPLS SPSS R-Studio [...]

Chỉnh sửa định dạng văn bản in ấn tài liệu lưu hành nội bộ Thủ Đức TpHCM

Chỉnh sửa định dạng văn bản in ấn tài liệu lưu hành nội bộ Thủ [...]

Làm data khảo sát trực tuyến dữ liệu luận văn thạc sĩ giá rẻ

Làm data khảo sát trực tuyến dữ liệu luận văn thạc sĩ giá rẻ ! [...]

Nhận làm đẹp data làm sạch dữ liệu hồi quy ols tobit probit efa logit

Nhận làm đẹp data làm sạch dữ liệu hồi quy ols tobit probit efa logit [...]

9 chỉ tiêu đánh giá độ chính xác mô hình hồi quy

Để đánh giá độ chính xác của mô hình hồi quy, chúng ta cần sử [...]

top 5 phần mềm thống kê: xử lý số liệu phân tích dữ liệu

top 5 phần mềm thống kê: xử lý số liệu phân tích dữ liệu; Đây [...]

Mô hình chấp nhận thông tin (Information Adoption Model – IAM)

Mô hình chấp nhận thông tin (Information Adoption Model – IAM), đây cũng là một [...]

Kinh tế tân cổ điển mô hình Solow – Swan

Mô hình kinh tế tân cổ điển, thuyết kinh tế Solow – Swan là một [...]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *