Báo giá

Dịch vụ phân tích xử lý nghiên cứu định lượng

Chúng tôi cung cấp giá này ra ngoài cho bạn có cái nhìn tổng quát về giá. Giá này chỉ là giá tham khảo, tuỳ từng mô hình nghiên cứu, mô hình định lượng, dữ liệu để phân tích,… mà có giá khác nhau. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá trực tiếp từng dự án. Chúng tôi không thể nào có một cái giá chung đến được tất cả các bạn được.

STT TÊN GIÁ
I.             Thiết kế mô hình nghiên cứu
1.1 Tư vấn xây dựng mô hình nghiên cứu cho đề tài nghiên cứu khoa học 20.000.000 VND
1.2 Tư vấn xây dựng mô hình nghiên cứu cho luận văn cao học thạc sĩ 8.000.000 VND
1.3 Tư vấn thiết kế mô hình nghiên cứu luận án nghiên cứu sinh 50.000.000 VND
II.          Cung cấp số liệu
2.1 Dữ liệu vĩ mô thứ cấp theo năm 1.500.000 VND / Chỉ tiêu
2.2 Dữ liệu vĩ mô thứ cấp theo quý 2.000.000 VND/ Chỉ tiêu
2.3 Dữ liệu theo sàn chứng khoán 500.000 VND/ Chỉ tiêu
2.4 Dữ liệu khảo sát online doanh nghiệp 250.000 VND/ Phiếu
2.5 Dữ liệu khảo sát online cá nhân 50.000 VND/ Phiếu
2.6 Dữ liệu khảo sát trực tiếp doanh nghiệp 300.000 VND/ Phiếu
III.      Phân tích định lượng
3.1 Mô hình nghiên cứu 2.000.000 VND / model
3.2 Mô hình định lượng (hồi quy) 2.000.000 VND/ model
3.3 Mô hình nghiên cứu quản trị EFA 5.000.000 VND / model
3.4 Mô hình nghiên cứu quản trị SEM < 8 ct 8.000.000 VND / model
3.5 Mô hình nghiên cứu quản trị SEM < 15 ct 16.000.000 VND / model
3.6 Mô hình nghiên cứu quản trị SEM > 15 ct 20.000.000 VND / model
IV.       Viết diễn giải output dễ hiểu
4.1 Mô hình nghiên cứu (Khoảng 10 trang) 5.000.000 VND/ model
4.2 Mô hình EFA (Khoảng 16 trang) 10.000.000 VND/ model
4.3 Mô hình SEM (Khoảng 22 trang) 16.000.000 VND/ model
V.          Học phân tích mô hình định lượng

( R-STATA – SPSS – EVEWS -AMOS – SMART PLS …)

5.1 Học online 2.000.000 VND/ model
5.2 Học trực tiếp 3.000.000 VND/ model
VI.       Nghiên cứu định lượng
6.1 Nghiên cứu khoa học 30.000.000. VND/ dự án
6.2 Nghiên cứu công bố quốc tế 50.000.000 VND/ dự án
6.3 Nghiên cứu luận văn cao học 15.000.000 VND/ dự án
6.4 Nghiên cứu luận án NCS 80.000.000 VND/ dự án
6.5 Nghiên cứu phân tích thị trường Tuỳ quy mô
6.6 Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh Tuỳ quy mô
VII.   Hiệu chỉnh data
7.1 Mô hình hồi quy (có ý nghĩa thống kê + không bị sai phạm kiểm định thống kê) 2.000.000 VND/ biến
7.2 Mô hình EFA (đạt chất lượng thang đo, + không bị sai phạm kiểm định thống kê) 1.000.000 VND/ thang đo
7.3 Mô hình SEM (đạt chất lượng thang đo, mối quan hệ có ý nghĩa thống kê + không bị sai phạm kiểm định thống kê) 2.000.000 VND/ Mối quan hệ

Ghi chú:

  • Chúng tôi gọi tắt là Hồi quy: Tức bao gồm tất cả những mô hình định lượng liên quan đến hồi quy gồm: So sánh sự khác biệt (T-test, ANOVA, …), hồi quy OLS, hồi quy SUR, hồi quy GMM, hồi quy FEM-REM, hồi quy DGMM, hồi quy SGMM, hồi quy RIDGE, hồi quy 2SLS, hồi quy 3SLS, hồi quy ordered logit, hồi quy binary logistic, hồi quy probit, hồi quy tobit, hồi quy VAR, hồi quy VECM, hồi quy ECM, hồi quy FMOL, hồi quy ARDL, hồi quy ARIMA, hồi quy ARCH, hồi quy thershold, hồi quy newey, phân tích survival, phân tích LCA, phân tích IRT, hồi quy time serials, hồi quy panel…
  • Tất cả những ngành nghề có ứng dụng phân tích định lượng: kinh tế, tài chính, quản trị, thú y, y dược, dịch tễ, nông nghiệp, thuỷ sản, công nghệ…
  • Dữ liệu: Giá trên chỉ là tham khảo. Giá cả sẽ phụ thuộc vào từng chỉ tiêu dễ hay khó, bảng câu hỏi dài hay ngắn, đối tượng khảo sát khó hay dễ …trong lúc thu thập mà có giá khác nhau. Các nguồn dữ liệu đảm bảo chính thống.
  • Nếu mô hình nghiên cứu đơn giản thì giá sẽ rẻ hơn giá tham khảo, ngược lại mô hình nghiên cứu phức tạp thì giá sẽ đắt hơn.
  • Thời gian làm: Phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng, nếu yêu cầu làm gấp thì sẽ có thu phí (khi chúng tôi có thể đáp ứng được).