Kinh tế tân cổ điển mô hình Solow – Swan

Mô hình kinh tế tân cổ điển, thuyết kinh tế Solow – Swan là một khung tương đối cho việc giải thích và dự đoán hành vi của các đại lý kinh tế trong một nền kinh tế thị trường. Nó phát triển từ các công trình của Adam Smith, David Ricardo, và các nhà kinh tế học của Trường Áo trong thế kỷ 18 và 19 và được phổ biến trong thế kỷ 20. Đây cũng là lý thuyết kinh tế dùng nhiều trong các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, hay những nghiên cứu khoa học về kinh tế…

Mô hình kinh tế tân cổ điển

Mô hình kinh tế tân cổ điển là gì ?

Mô hình này giả định rằng các đại lý kinh tế là tư bản tự do, tự quyết định và hành động theo lợi ích cá nhân, và tương tác với nhau thông qua các thị trường đầy đủ thông tin. Nó cho rằng nền kinh tế thị trường có khả năng cân bằng tự động thông qua sự cạnh tranh và đưa ra quyết định tốt nhất cho toàn bộ xã hội.

Mô hình này cũng đưa ra một số giả định khác như sự đầu tư tối đa trong sản xuất, độc quyền thông tin, và đầy đủ tài sản tài chính. Các nhà kinh tế học sử dụng mô hình này để phân tích tác động của chính sách kinh tế và dự đoán hành vi của thị trường trong các tình huống khác nhau. Tuy nhiên, mô hình này cũng nhận được nhiều ý kiến phản đối vì nó không thể hoàn toàn mô tả được thực tế của nền kinh tế thị trường.

Thuyết kinh tế Solow-Swan

Mô hình kinh tế Solow-Swan (hay còn gọi là mô hình tăng trưởng của Solow) là một mô hình kinh tế toán học được phát triển bởi Robert Solow và Trevor Swan vào những năm 1950 và 1960. Mô hình này giải thích sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia dựa trên sản lượng lao động, số lượng vốn và tiến bộ công nghệ.

Theo mô hình này, sự tăng trưởng kinh tế được xem là kết quả của sự tích lũy vốn và tiến bộ công nghệ. Tích lũy vốn bao gồm các đầu tư vào vật chất như máy móc, thiết bị, nhà xưởng, cơ sở hạ tầng v.v. Còn tiến bộ công nghệ bao gồm các cải tiến trong công nghệ, phương pháp sản xuất và quản lý.

Mô hình Solow-Swan cho rằng tốc độ tăng trưởng dài hạn của một quốc gia phụ thuộc vào tốc độ tích lũy vốn và tiến bộ công nghệ. Nó cho thấy rằng tốc độ tăng trưởng sẽ giảm dần khi quốc gia tiến vào giai đoạn bão hòa của tích lũy vốn và chỉ còn tăng trưởng dựa trên tiến bộ công nghệ.

Mô hình Solow-Swan là một trong những mô hình kinh tế quan trọng nhất trong lĩnh vực kinh tế học và được sử dụng rộng rãi để phân tích sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Nó đã được mở rộng và cải tiến để bao gồm các yếu tố khác như giáo dục, đầu tư nghiên cứu và phát triển, và sự phân phối thu nhập.

Nội dung mô hình Solow-Swan

Mô hình kinh tế Solow-Swan là một mô hình động lực học sử dụng các phương trình toán học để giải thích quá trình tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Mô hình này có ba yếu tố chính là sản lượng lao động, vốn và tiến bộ công nghệ.

 1. Sản lượng lao động: Trong mô hình Solow-Swan, sản lượng lao động được đo bằng sản lượng (GDP) chia cho lực lượng lao động (L). Sản lượng lao động được coi là một yếu tố cố định của mô hình, do đó, tốc độ tăng trưởng sản lượng lao động là không đổi.
 2. Vốn: Tích lũy vốn (K) được xem là một yếu tố quan trọng trong quá trình tăng trưởng kinh tế. Tích lũy vốn được đo bằng giá trị các tài sản tài chính và vật chất trong nền kinh tế. Trong mô hình Solow-Swan, tốc độ tích lũy vốn (savings rate) được giả định là hằng số, tức là một phần thu nhập được tiết kiệm và đầu tư trở lại vào kinh tế. Số tiền đầu tư bổ sung tương ứng với sự gia tăng vốn được giả định tương đối.
 3. Tiến bộ công nghệ: Tiến bộ công nghệ (A) là yếu tố thứ ba được xem là cơ chế chính thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế. Tiến bộ công nghệ bao gồm các yếu tố như cải tiến công nghệ, đổi mới và sự tiếp cận với công nghệ mới. Trong mô hình Solow-Swan, tốc độ tiến bộ công nghệ (A) được giả định là hằng số, tức là không đổi theo thời gian.

Mô hình Solow-Swan giả định rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào ba yếu tố này: sản lượng lao động, tích lũy vốn và tiến bộ công nghệ. Mô hình này cho thấy rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế có thể đạt đến một điểm bão hòa, tức là tốc độ tăng trưởng kinh tế dài hạn của một quốc gia sẽ giảm dần khi quốc gia tiến vào giai đoạn bão hòa của tích luỹ tư bản.

Phân tích mô hình Solow-Swan

Ưu điểm của  mô hình kinh tế tân cổ điển

Mô hình phát triển kinh tế Solow-Swan có nhiều ưu điểm, đặc biệt là:

 1. Đơn giản và dễ hiểu: Mô hình Solow-Swan đơn giản và dễ hiểu, không yêu cầu kiến thức toán học chuyên sâu, giúp người đọc dễ dàng hiểu được cơ bản của quá trình tăng trưởng kinh tế.
 2. Phản ánh đầy đủ yếu tố quan trọng trong tăng trưởng kinh tế: Mô hình Solow-Swan giải thích rõ ràng về vai trò của các yếu tố quan trọng như sản lượng lao động, tích lũy vốn và tiến bộ công nghệ trong quá trình tăng trưởng kinh tế, giúp các nhà quản lý và nhà lập chính sách hiểu rõ hơn về cơ chế phát triển kinh tế.
 3. Cho phép dự đoán tốc độ tăng trưởng dài hạn của một quốc gia: Mô hình Solow-Swan cho phép dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế dài hạn của một quốc gia, giúp các nhà quản lý và nhà lập chính sách đưa ra các quyết định phù hợp với tình hình phát triển kinh tế.
 4. Được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu và phân tích kinh tế: Mô hình Solow-Swan là một trong những mô hình phát triển kinh tế quan trọng nhất và được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu và phân tích kinh tế, giúp tạo ra các dữ liệu và thông tin quan trọng về tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng mô hình Solow-Swan còn một số hạn chế như không đưa ra những giải pháp cụ thể để tăng cường tích lũy vốn và tiến bộ công nghệ, không quan tâm đến các yếu tố khác như giáo dục và sức khỏe của con người, và không đưa ra những giải pháp để cải thiện phân phối thu nhập.

Nhược điểm của mô hình kinh tế Solow-Swan

Mặc dù mô hình Solow-Swan có nhiều ưu điểm, nhưng nó cũng tồn tại một số nhược điểm sau:

 1. Giả định về tích lũy vốn là không thay đổi: Mô hình Solow-Swan giả định rằng tốc độ tích lũy vốn là hằng số, tức là tỷ lệ giữa tiết kiệm và đầu tư không thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, trong thực tế, tốc độ tích lũy vốn có thể thay đổi do nhiều yếu tố khác nhau như chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, biến động kinh tế toàn cầu v.v.
 2. Giả định về tiến bộ công nghệ là không thay đổi: Mô hình Solow-Swan giả định rằng tốc độ tiến bộ công nghệ là hằng số, tức là không thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, trong thực tế, tiến bộ công nghệ có thể thay đổi do nhiều yếu tố khác nhau như sự đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, sự đổi mới công nghệ, sự tiếp cận với công nghệ mới, v.v.
 3. Không đưa ra giải pháp để cải thiện phân phối thu nhập: Mô hình Solow-Swan không đưa ra giải pháp cụ thể để cải thiện phân phối thu nhập, tức là nó không quan tâm đến việc các lợi ích từ tăng trưởng kinh tế được chia sẻ như thế nào giữa các tầng lớp của xã hội. Điều này có thể dẫn đến việc tăng trưởng kinh tế không thực sự đem lại lợi ích cho toàn bộ xã hội.
 4. Không quan tâm đến các yếu tố khác như giáo dục và sức khỏe: Mô hình Solow-Swan tập trung vào ba yếu tố chính là sản lượng lao động, tích lũy vốn và tiến bộ công nghệ, mà không đưa ra sự quan tâm đến các yếu tố khác như giáo dục và sức khỏe của con người, mặc dù các yếu tố này có thể có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế.

Tóm lại, mô hình Solow-Swan là một mô hình quan trọng trong lĩnh vực kinh tế học, tuy nhiên, nó cò nhiều hạn chế so với mô hình kinh tế hiện đại.

Những đặc điểm mấu chốt

Mô hình Solow-Swan là một mô hình kinh tế học để giải thích sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Các đặc điểm mấu chốt của mô hình Solow-Swan bao gồm:

 1. Các yếu tố cố định: Mô hình Solow-Swan giả định rằng sản lượng lao động là cố định trong thời gian ngắn, tức là không có thay đổi. Nó cũng giả định rằng tốc độ tiến bộ công nghệ và năng suất lao động cũng là cố định.
 2. Tích lũy vốn: Mô hình Solow-Swan giả định rằng tích lũy vốn là một yếu tố quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế. Sự tích lũy vốn được định nghĩa là tỷ lệ giữa đầu tư và sản lượng trong một năm.
 3. Tính toán giá trị tương lai: Mô hình Solow-Swan cho phép tính toán giá trị tương lai của sản lượng và tích lũy vốn. Nó cho phép dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế dài hạn của một quốc gia.
 4. Sự hội tụ: Mô hình Solow-Swan giả định rằng các quốc gia với nền kinh tế ban đầu khác nhau sẽ hội tụ tới cùng một điểm bão hòa. Điều này có nghĩa là các quốc gia sẽ tăng trưởng với tốc độ khác nhau, nhưng tất cả đều sẽ dần dần đạt đến một mức độ tăng trưởng bão hòa.
 5. Sự suy giảm tăng trưởng: Mô hình Solow-Swan cho thấy rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ giảm dần theo thời gian do các yếu tố như sự bão hòa của sản lượng lao động và tích lũy vốn. Nó cũng cho thấy rằng tiến bộ công nghệ sẽ là yếu tố duy nhất giúp tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn này.

Tóm lại, mô hình Solow-Swan có những đặc điểm mấu chốt như sự tích lũy vốn, tính toán giá trị tương lai và sự hội tụ. Mô hình này giúp giải thích cơ chế phát triển kinh tế tốt nhất cho các nước đang phát triển.

Tìm hiểu về mô hình kinh tế tân cổ điển

Lịch sử ra đời

Mô hình kinh tế Solow-Swan được đặt tên theo hai nhà kinh tế nổi tiếng, Robert Solow và Trevor Swan. Cả hai nhà kinh tế này đã công bố các bài báo nghiên cứu về mô hình này vào những năm 1950 và 1960.

Robert Solow là một nhà kinh tế học người Mỹ, sinh năm 1924. Ông đã nhận giải Nobel Kinh tế vào năm 1987 cho các đóng góp của mình trong lĩnh vực tăng trưởng kinh tế. Trong bài báo “A Contribution to the Theory of Economic Growth” (Đóng góp cho lý thuyết tăng trưởng kinh tế), được xuất bản vào năm 1956, ông đã giới thiệu mô hình Solow-Swan. Mô hình này giải thích quá trình tăng trưởng kinh tế của một quốc gia trong một thời gian dài.

Trevor Swan là một nhà kinh tế học người Úc, sinh năm 1918 và mất năm 1989. Ông đã đóng góp quan trọng cho việc phát triển mô hình Solow-Swan bằng cách giới thiệu khái niệm “sự tiết kiệm” vào mô hình. Khái niệm này được định nghĩa là tỷ lệ giữa số tiền tiết kiệm và tổng sản lượng của một quốc gia.

Từ khi được công bố, mô hình Solow-Swan đã trở thành một trong những mô hình kinh tế học quan trọng nhất và được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu và phân tích kinh tế. Nó đã được ứng dụng để giải thích các quá trình tăng trưởng kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới. Mô hình này cũng đã trở thành một trong những mô hình kinh tế học cơ bản được giảng dạy trong các khoa học kinh tế trên toàn thế giới.

Quá trình phát triển

Mô hình kinh tế Solow-Swan được đặt tên theo tên của hai nhà kinh tế, là Robert Solow và Trevor Swan, đề xuất độc lập về cùng một mô hình vào những năm 1950 và 1956. Mô hình này được coi là một trong những mô hình kinh tế quan trọng nhất trong lịch sử phát triển kinh tế học.

Trước đó, các nhà kinh tế đã tìm cách giải thích cơ chế phát triển kinh tế và tăng trưởng. Tuy nhiên, không có một mô hình nào có thể giải thích tất cả các yếu tố quan trọng, và các mô hình đó đều có những hạn chế.

Vào những năm 1950, Robert Solow, một nhà kinh tế người Mỹ, đã đề xuất một mô hình cho thấy rằng sản lượng lao động, tiền tệ và vốn chính là các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự tăng trưởng kinh tế. Mô hình của Solow được sử dụng để giải thích quá trình tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ trong thập niên 1950 và 1960.

Sau đó, vào năm 1956, nhà kinh tế người Úc Trevor Swan cũng đưa ra một mô hình tương tự. Mô hình của Swan chỉ ra rằng tích lũy vốn là yếu tố quan trọng trong quá trình tăng trưởng kinh tế.

Sau khi kết hợp các đóng góp của Solow và Swan, mô hình kinh tế Solow-Swan ra đời. Mô hình này đã giúp cho việc giải thích cơ chế tăng trưởng kinh tế trở nên đơn giản và dễ hiểu hơn. Nó đã được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu và phân tích kinh tế, cũng như trong các quyết định chính sách kinh tế của các chính phủ.

Kể từ đó, các nhà kinh tế đã tiếp tục phát triển và cải tiến mô hình Solow-Swan, bao gồm việc tích hợp các yếu tố khác như giáo dục, sức khỏe và tài nguyên tự nhiên để giải thích các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Xây dựng công thức

Mô hình kinh tế Solow-Swan là một mô hình đơn giản nhưng quan trọng trong lĩnh vực kinh tế học. Nó giúp giải thích quá trình tăng trưởng kinh tế của một quốc gia trong một thời gian dài. Mô hình này dựa trên ba yếu tố cố định và một yếu tố biến đổi, khác nhiều với mô hình hình kinh tế cổ điển.

Các yếu tố cố định bao gồm:

 1. Sản lượng lao động: Mô hình giả định rằng sản lượng lao động của một quốc gia là cố định trong một thời gian ngắn, tức là không có thay đổi.
 2. Tính toán vốn: Mô hình giả định rằng tích lũy vốn là một yếu tố quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế. Sự tích lũy vốn được định nghĩa là tỷ lệ giữa đầu tư và sản lượng trong một năm.
 3. Tiến bộ công nghệ: Mô hình giả định rằng tiến bộ công nghệ là yếu tố thứ ba quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế.

Yếu tố biến đổi là:

 1. Tiết kiệm và đầu tư: Mô hình Solow-Swan giả định rằng sự tiết kiệm và đầu tư là cách để tích lũy vốn, và do đó giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tỷ lệ giữa đầu tư và sản lượng trong một năm được gọi là tỷ lệ đầu tư.

Với các giả định trên, mô hình Solow-Swan cho thấy rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào ba yếu tố cố định và yếu tố biến đổi.

Mô hình Solow-Swan có thể được biểu diễn bằng công thức:

Y = F(K,AL)

Trong đó:

 • Y là sản lượng trong một năm
 • K là tổng số vốn tích lũy
 • A là tiến bộ công nghệ
 • L là số lao động
 • F là hàm sản lượng

Công thức này cho thấy rằng sản lượng Y phụ thuộc vào tổng số vốn tích lũy K, tiến bộ công nghệ A và số lao động L.

Tỷ lệ đầu tư (s) là tỷ lệ giữa đầu tư và sản lượng, tức là:

s = I/Y

Trong đó:

 • I là đầu tư trong một nền kinh tế

Có thể bạn thích bài viết này:

[Đào tạo] khoá học xử lý số liệu & phân tích định lượng Stata SmartPLS SPSS R-Studio

Khoá học xử lý số liệu & phân tích định lượng Stata SmartPLS SPSS R-Studio [...]

Chỉnh sửa định dạng văn bản in ấn tài liệu lưu hành nội bộ Thủ Đức TpHCM

Chỉnh sửa định dạng văn bản in ấn tài liệu lưu hành nội bộ Thủ [...]

Làm data khảo sát trực tuyến dữ liệu luận văn thạc sĩ giá rẻ

Làm data khảo sát trực tuyến dữ liệu luận văn thạc sĩ giá rẻ ! [...]

Nhận làm đẹp data làm sạch dữ liệu hồi quy ols tobit probit efa logit

Nhận làm đẹp data làm sạch dữ liệu hồi quy ols tobit probit efa logit [...]

9 chỉ tiêu đánh giá độ chính xác mô hình hồi quy

Để đánh giá độ chính xác của mô hình hồi quy, chúng ta cần sử [...]

top 5 phần mềm thống kê: xử lý số liệu phân tích dữ liệu

top 5 phần mềm thống kê: xử lý số liệu phân tích dữ liệu; Đây [...]

Mô hình chấp nhận thông tin (Information Adoption Model – IAM)

Mô hình chấp nhận thông tin (Information Adoption Model – IAM), đây cũng là một [...]

Kinh tế tân cổ điển mô hình Solow – Swan

Mô hình kinh tế tân cổ điển, thuyết kinh tế Solow – Swan là một [...]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *