Mô hình chấp nhận thông tin (Information Adoption Model – IAM)

Mô hình chấp nhận thông tin (Information Adoption Model – IAM), đây cũng là một trong những học thuyết mới được ứng dụng rộng rãi trong thực tế và nghiên cứu học thuật. Trong bài viết này chúng tôi sẽ phân tích tìm tòi những thông tin đến mô hình này, giúp bạn nâng cao hiệu quả công việc của mình.

Mô hình chấp nhận thông tin

Mô hình chấp nhận thông tin là gì ?

Mô hình chấp nhận thông tin (Information Adoption Model – IAM) là một mô hình giải thích quá trình chấp nhận và sử dụng thông tin trong các tổ chức hoặc cộng đồng. Mô hình này được phát triển bởi Tom Wilson vào năm 2002 nhằm cung cấp một khung nhìn về cách mà một người sử dụng chấp nhận thông tin mới và tăng cường sự sử dụng thông tin đã được chấp nhận.

IAM tập trung vào ba yếu tố quan trọng: tính hữu ích của thông tin, tính dễ dàng sử dụng và tính phù hợp với người sử dụng. Mô hình cho rằng những yếu tố này cùng tác động lẫn nhau để hình thành một quá trình chấp nhận thông tin, bao gồm các giai đoạn như: sự nhận thức, sự chấp nhận, sự sử dụng và sự tương tác.

Cụ thể, theo IAM, quá trình chấp nhận thông tin bắt đầu bằng việc người sử dụng nhận thức về thông tin, sau đó xác định tính hữu ích của thông tin đó. Nếu thông tin được coi là hữu ích, người sử dụng sẽ tiến đến giai đoạn chấp nhận thông tin và sau đó là giai đoạn sử dụng thông tin. Quá trình này có thể được tăng cường bằng cách đảm bảo tính dễ sử dụng và tính phù hợp với người sử dụng.

Mô hình IAM cung cấp một cách tiếp cận hữu ích cho các tổ chức hoặc cộng đồng muốn cải thiện việc chấp nhận và sử dụng thông tin. Bằng cách đáp ứng các yếu tố quan trọng trong mô hình IAM, tổ chức có thể tăng cường khả năng chấp nhận thông tin mới và cải thiện quá trình truyền tải thông tin trong tổ chức.

Nội dung chính của IAM

Mô hình IAM hay Mô hình chấp nhận thông tin bao gồm 4 giai đoạn chính của quá trình chấp nhận thông tin:

 1. Sự nhận thức (Awareness): Giai đoạn này diễn ra khi người sử dụng được tiếp cận với thông tin mới. Ở giai đoạn này, người sử dụng chưa có ý định chấp nhận hay sử dụng thông tin này.
 2. Sự chấp nhận (Persuasion): Giai đoạn này diễn ra khi người sử dụng đã có ý định chấp nhận thông tin mới, tuy nhiên, họ vẫn chưa sử dụng thông tin này. Ở giai đoạn này, người sử dụng sẽ đánh giá tính hữu ích của thông tin, tính dễ dàng sử dụng, tính phù hợp với nhu cầu và giá trị của thông tin.
 3. Sự sử dụng (Decision): Giai đoạn này diễn ra khi người sử dụng đã quyết định sử dụng thông tin đã chấp nhận. Ở giai đoạn này, người sử dụng sẽ áp dụng thông tin vào thực tế để đạt được mục tiêu của họ.
 4. Sự tương tác (Confirmation): Giai đoạn này diễn ra khi người sử dụng có thể đánh giá lại quá trình sử dụng thông tin và cải thiện việc sử dụng thông tin trong tương lai.

Mô hình IAM cho rằng, để thành công trong việc chấp nhận thông tin, người sử dụng cần đánh giá các yếu tố như tính hữu ích của thông tin, tính dễ dàng sử dụng và tính phù hợp với nhu cầu của họ. Ngoài ra, mô hình IAM cũng cho rằng, việc cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác, tạo điều kiện cho sự tương tác và phản hồi giúp người sử dụng có thể dễ dàng hơn trong việc chấp nhận thông tin mới.

Cấu trúc của lý thuyết

Mô hình IAM (Information Adoption Model) gồm 3 yếu tố quan trọng và 4 giai đoạn chính của quá trình chấp nhận thông tin. Các yếu tố và giai đoạn này được xếp theo cấu trúc như sau:

 1. Yếu tố:
 • Tính hữu ích của thông tin: thông tin cần phải cung cấp giá trị cho người sử dụng để họ có động lực chấp nhận và sử dụng thông tin.
 • Tính dễ sử dụng của thông tin: thông tin cần được cung cấp một cách đơn giản và dễ hiểu để người sử dụng có thể sử dụng nó một cách hiệu quả.
 • Tính phù hợp với người sử dụng: thông tin cần phù hợp với nhu cầu, mong đợi, kiến thức và kinh nghiệm của người sử dụng.
 1. Giai đoạn:
 • Sự nhận thức (Awareness): Người sử dụng tiếp cận với thông tin mới nhưng chưa có ý định chấp nhận hay sử dụng thông tin này.
 • Sự chấp nhận (Persuasion): Người sử dụng đã có ý định chấp nhận thông tin mới, tuy nhiên, họ vẫn chưa sử dụng thông tin này.
 • Sự sử dụng (Decision): Người sử dụng đã quyết định sử dụng thông tin đã chấp nhận và áp dụng thông tin vào thực tế để đạt được mục tiêu của họ.
 • Sự tương tác (Confirmation): Người sử dụng đánh giá lại quá trình sử dụng thông tin và cải thiện việc sử dụng thông tin trong tương lai.

Mô hình IAM cho rằng, để thành công trong việc chấp nhận thông tin, người sử dụng cần đánh giá các yếu tố như tính hữu ích của thông tin, tính dễ dàng sử dụng và tính phù hợp với nhu cầu của họ. Ngoài ra, mô hình IAM cũng cho rằng, việc cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác, tạo điều kiện cho sự tương tác và phản hồi giúp người sử dụng có thể dễ dàng hơn trong việc chấp nhận thông tin mới.

Mô hình IAM

Phân tích 3 yếu tố

Mô hình IAM (Information Adoption Model) xác định 3 yếu tố quan trọng trong quá trình chấp nhận thông tin mới, đó là tính hữu ích của thông tin, tính dễ sử dụng của thông tin và tính phù hợp với người sử dụng. Dưới đây là phân tích chi tiết về các yếu tố này:

 1. Tính hữu ích của thông tin: Yếu tố này liên quan đến giá trị của thông tin và đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Để người sử dụng chấp nhận thông tin mới, thông tin đó cần phải có giá trị đối với họ. Người sử dụng cần đánh giá và nhận ra rằng thông tin có thể giúp họ giải quyết vấn đề, cung cấp thông tin hữu ích và có tính ứng dụng trong thực tế. Điều này sẽ giúp họ có động lực hơn trong việc chấp nhận và sử dụng thông tin.
 2. Tính dễ sử dụng của thông tin: Tính dễ sử dụng của thông tin là yếu tố quan trọng trong việc chấp nhận thông tin mới. Thông tin cần được cung cấp một cách đơn giản, dễ hiểu và dễ tiếp cận để người sử dụng có thể sử dụng nó một cách hiệu quả. Điều này đặc biệt quan trọng khi thông tin đó phức tạp hoặc cần phải được áp dụng trong các tình huống đặc biệt. Nếu thông tin được cung cấp đơn giản và dễ hiểu, người sử dụng sẽ cảm thấy tự tin hơn trong việc sử dụng thông tin đó.
 3. Tính phù hợp với người sử dụng: Tính phù hợp của thông tin với người sử dụng cũng rất quan trọng. Thông tin cần phải phù hợp với nhu cầu, mong đợi, kiến thức và kinh nghiệm của người sử dụng. Điều này đặc biệt quan trọng khi thông tin cần phải được áp dụng trong các lĩnh vực chuyên môn như y tế, tài chính, kinh doanh, kỹ thuật… Nếu thông tin không phù hợp với người sử dụng, họ có thể không chấp nhận thông tin đó hoặc không sử dụng thông tin đó một cách hiệu quả.

Mô hình IAM cho rằng, tính hữu ích của thông tin, tính dễ sử dụng của thông tin và tính phù hợp với người sử dụng là các yếu tố quan trọng trong quá trình chấp nhận thông tin mới. Những yếu tố này phải được đánh giá và đáp ứng để người sử dụng có thể chấp nhận và sử dụng thông tin một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, IAM cũng nhận thấy rằng các yếu tố này không độc lập hoàn toàn. Chúng tác động lẫn nhau và có thể ảnh hưởng đến quá trình chấp nhận thông tin của người sử dụng. Chẳng hạn, nếu thông tin hữu ích nhưng khó sử dụng hoặc không phù hợp với người sử dụng, họ có thể không chấp nhận thông tin đó. Ngược lại, nếu thông tin dễ sử dụng nhưng không có giá trị hoặc không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng, họ cũng có thể không sử dụng thông tin đó.

Vì vậy, để tăng cường quá trình chấp nhận thông tin mới, các tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân cần đảm bảo tính hữu ích của thông tin, tính dễ sử dụng của thông tin và tính phù hợp của thông tin với người sử dụng. Đồng thời, cần tạo điều kiện để người sử dụng tương tác và phản hồi về thông tin, giúp cải thiện quá trình chấp nhận và sử dụng thông tin.

Mô hình IAM (Information Adoption Model) là mô hình mô tả quá trình chấp nhận thông tin mới của người sử dụng thông qua 4 giai đoạn chính: sự nhận thức, sự chấp nhận, sự sử dụng và sự tương tác. Các giai đoạn này không chỉ là quá trình chuyển đổi từ sự chấp nhận sang sử dụng thông tin, mà còn là quá trình liên tục được ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau.

Các yếu tố của mô hình IAM bao gồm tính hữu ích của thông tin, tính dễ sử dụng của thông tin và tính phù hợp của thông tin với người sử dụng. Yếu tố tính hữu ích của thông tin liên quan đến giá trị của thông tin và đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Tính dễ sử dụng của thông tin là yếu tố quan trọng trong việc chấp nhận thông tin mới và thông tin cần được cung cấp một cách đơn giản, dễ hiểu và dễ tiếp cận để người sử dụng có thể sử dụng nó một cách hiệu quả. Tính phù hợp của thông tin với người sử dụng cũng rất quan trọng và thông tin cần phù hợp với nhu cầu, mong đợi, kiến thức và kinh nghiệm của người sử dụng.

Mô hình IAM cho rằng, để thành công trong việc chấp nhận thông tin, người sử dụng cần đánh giá các yếu tố như tính hữu ích của thông tin, tính dễ dàng sử dụng và tính phù hợp với nhu cầu của họ. Ngoài ra, mô hình IAM cũng cho rằng, việc cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác, tạo điều kiện cho sự tương tác và phản hồi giúp người sử dụng có thể dễ dàng hơn trong việc chấp nhận thông tin mới.

Phân tích 4 giai đoạn

Mô hình IAM (Information Adoption Model) mô tả quá trình chấp nhận thông tin mới của người sử dụng thông qua 4 giai đoạn chính, bao gồm:

 1. Sự nhận thức (Awareness): Giai đoạn này là khi người sử dụng tiếp cận với thông tin mới nhưng chưa có ý định chấp nhận hay sử dụng thông tin này. Ở giai đoạn này, người sử dụng thường cần đánh giá tính hữu ích của thông tin và tính phù hợp với nhu cầu của họ. Các nguồn thông tin khác nhau sẽ được sử dụng như truyền thông, tìm kiếm trên mạng, hoặc từ nguồn thông tin đến từ người khác.
 2. Sự chấp nhận (Persuasion): Giai đoạn này là khi người sử dụng đã có ý định chấp nhận thông tin mới, tuy nhiên, họ vẫn chưa sử dụng thông tin này. Ở giai đoạn này, người sử dụng thường cần đánh giá tính dễ sử dụng của thông tin và khả năng áp dụng vào thực tế. Việc chứng minh tính hữu ích của thông tin là quan trọng ở giai đoạn này.
 3. Sự sử dụng (Decision): Giai đoạn này là khi người sử dụng đã quyết định sử dụng thông tin đã chấp nhận và áp dụng thông tin vào thực tế để đạt được mục tiêu của họ. Ở giai đoạn này, người sử dụng sẽ thực sự sử dụng thông tin và đánh giá khả năng của thông tin để giải quyết vấn đề hoặc giải quyết nhu cầu của họ. Nếu thông tin đó phù hợp và hữu ích, họ sẽ tiếp tục sử dụng thông tin và có thể khuyến khích người khác sử dụng.
 4. Sự tương tác (Confirmation): Giai đoạn này là khi người sử dụng đánh giá lại quá trình sử dụng thông tin và cải thiện việc sử dụng thông tin trong tương lai. Ở giai đoạn này, người sử dụng sẽ cân nhắc lại tính hữu ích, tính phù hợp và tính dễ sử dụng của thông tin để cải thiện hiệu quả sử dụng thông tin trong tương lai. Họ có thể phản hồi lại thông tin hoặc đưa ra ý kiến đóng góp để cải thiện thông tin.

Quá trình chấp nhận thông tin theo mô hình IAM là quá trình liên tục và phức tạp, và các giai đoạn không độc lập hoàn toàn với nhau. Mỗi giai đoạn ảnh hưởng đến quá trình chấp nhận thông tin của người sử dụng và có thể dẫn đến sự thất bại hoặc thành công trong việc sử dụng thông tin.

Để tăng cường quá trình chấp nhận thông tin, người sử dụng cần phải đánh giá tính hữu ích, tính dễ sử dụng và tính phù hợp của thông tin, và tổ chức hay cá nhân cung cấp thông tin cần đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và có tính ứng dụng cao. Ngoài ra, tạo điều kiện cho sự tương tác và phản hồi của người sử dụng sẽ giúp cải thiện quá trình chấp nhận thông tin mới.

Mô hình IAM cũng cho thấy rằng, việc sử dụng thông tin mới là một quá trình liên tục và có thể gặp phải nhiều thách thức, nhưng cũng đem lại nhiều lợi ích cho người sử dụng. Việc sử dụng thông tin mới giúp người sử dụng nâng cao kiến thức, tăng cường khả năng giải quyết vấn đề và đáp ứng nhu cầu của họ. Đồng thời, việc sử dụng thông tin mới cũng giúp tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân cải thiện hiệu quả hoạt động và tạo ra giá trị cho khách hàng và cộng đồng.

Những mô hình gần giống IAM

Mô hình IAM (Information Adoption Model) là một trong những mô hình quan trọng trong lĩnh vực hành vi người dùng và chấp nhận công nghệ. Dưới đây là một số mô hình khác gần giống với IAM:

 1. Mô hình TAM (Technology Acceptance Model): Được phát triển bởi Fred Davis vào năm 1989, mô hình TAM cũng mô tả quá trình chấp nhận công nghệ của người sử dụng, tuy nhiên, nó chỉ tập trung vào hai yếu tố chính: độ dễ sử dụng và độ hữu ích của công nghệ.
 2. Mô hình UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology): Được phát triển bởi Venkatesh và đồng nghiệp vào năm 2003, mô hình UTAUT kết hợp các mô hình trước đó và mở rộng hơn về việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chấp nhận và sử dụng công nghệ.
 3. Mô hình TPB (Theory of Planned Behavior): Được phát triển bởi Icek Ajzen vào năm 1985, mô hình TPB tập trung vào các yếu tố như hành vi, thái độ, và giới hạn về kiểm soát nhằm dự đoán và giải thích hành vi của con người.
 4. Mô hình HCM (Health Communication Model): Được phát triển bởi Kim Witte vào năm 1992, mô hình HCM tập trung vào việc nghiên cứu cách các yếu tố thông tin và truyền thông ảnh hưởng đến hành vi sức khỏe của người sử dụng.

Các mô hình này đều có điểm chung là nghiên cứu quá trình chấp nhận và sử dụng công nghệ hoặc thông tin mới của người sử dụng. Tuy nhiên, các mô hình này lại tập trung vào các yếu tố khác nhau và có cách tiếp cận khác nhau. Việc lựa chọn mô hình phù hợp với nhu cầu nghiên cứu sẽ giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả của nghiên cứu.

Các mô hình nghiên cứu quá trình chấp nhận và sử dụng công nghệ hay thông tin mới của người sử dụng đều có những ưu điểm và hạn chế riêng. Việc lựa chọn mô hình phù hợp với mục đích nghiên cứu sẽ giúp nâng cao độ chính xác và hiệu quả của nghiên cứu.

Mô hình TAM tập trung vào độ dễ sử dụng và độ hữu ích của công nghệ, giúp đưa ra những giải pháp đơn giản để tăng cường chấp nhận và sử dụng công nghệ. Mô hình UTAUT mở rộng hơn về việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chấp nhận và sử dụng công nghệ, giúp hiểu sâu hơn về các yếu tố này.

Mô hình TPB tập trung vào hành vi của con người và giúp hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi đó. Mô hình HCM tập trung vào việc nghiên cứu cách các yếu tố thông tin và truyền thông ảnh hưởng đến hành vi sức khỏe của người sử dụng. Từ đó, đưa ra các giải pháp để cải thiện hành vi sức khỏe của người dân.

Điểm chung của các mô hình này là tập trung vào nghiên cứu quá trình chấp nhận và sử dụng công nghệ hoặc thông tin mới của người sử dụng. Tuy nhiên, mỗi mô hình lại có cách tiếp cận khác nhau và tập trung vào các yếu tố khác nhau. Do đó, người nghiên cứu cần lựa chọn mô hình phù hợp với mục đích nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu để đạt được kết quả tốt nhất.

Ứng dụng mô hình chấp nhận thông tin

Mô hình IAM (Information Adoption Model) được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực tiếp thị và quản lý khách hàng. Các ứng dụng của mô hình IAM trong thực tế bao gồm:

 1. Phát triển sản phẩm: Mô hình IAM có thể được sử dụng để đánh giá khả năng chấp nhận và sử dụng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm mới. Việc đánh giá các yếu tố như tính hữu ích, tính dễ sử dụng và tính phù hợp của sản phẩm giúp đưa ra các giải pháp tối ưu hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 2. Tiếp thị và quảng cáo: Mô hình IAM cung cấp cho các nhà tiếp thị các thông tin quan trọng để đưa ra chiến lược tiếp thị và quảng cáo hiệu quả. Các yếu tố như tính hữu ích, tính dễ sử dụng và tính phù hợp của sản phẩm, thông điệp tiếp thị và cách truyền thông có thể ảnh hưởng đến quá trình chấp nhận và sử dụng của người tiêu dùng.
 3. Quản lý khách hàng: Mô hình IAM giúp quản lý khách hàng đánh giá tình trạng chấp nhận và sử dụng của khách hàng đối với sản phẩm hay dịch vụ. Điều này giúp nhà quản lý khách hàng đưa ra các chiến lược phù hợp để nâng cao mức độ chấp nhận và sử dụng của khách hàng.
 4. Đào tạo nhân viên: Mô hình IAM cũng có thể được sử dụng để đào tạo nhân viên trong các doanh nghiệp. Điều này giúp nhân viên hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chấp nhận và sử dụng thông tin hay công nghệ mới. Từ đó, nhân viên sẽ có kiến thức và kỹ năng để áp dụng công nghệ hay thông tin mới vào công việc của mình.

Tóm lại, mô hình IAM là một công cụ quan trọng để đánh giá quá trình chấp nhận và sử dụng thông tin hay công nghệ mới của người sử dụng. Sử dụng mô hình IAM trong thực tế giúp các tổ chức đưa ra các giải pháp tối ưu hóa sản phẩm, chiến lược tiếp thị và quản lý khách hàng, đào tạo nhân viên và cải thiện tính hiệu quả của các hoạt động kinh doanh. Điều này giúp tăng cường khả năng cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Một ứng dụng khác của mô hình IAM là trong lĩnh vực y tế. Mô hình IAM giúp các nhà quản lý y tế đánh giá tình trạng chấp nhận và sử dụng của người bệnh đối với các dịch vụ y tế và thông tin về sức khỏe. Việc đánh giá các yếu tố như tính hữu ích, tính dễ sử dụng và tính phù hợp của các dịch vụ và thông tin y tế giúp các nhà quản lý y tế đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường thông tin cho người bệnh và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Mô hình IAM cũng có thể được sử dụng trong lĩnh vực giáo dục. Việc đánh giá tình trạng chấp nhận và sử dụng của học sinh đối với các công nghệ hay phương pháp giảng dạy mới giúp các nhà quản lý giáo dục đưa ra các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục.

Ngoài ra, mô hình IAM còn được sử dụng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Việc đánh giá tình trạng chấp nhận và sử dụng của các nhà nghiên cứu đối với các công nghệ hay phương pháp nghiên cứu mới giúp nâng cao chất lượng nghiên cứu và đưa ra các giải pháp để cải thiện hiệu quả nghiên cứu.

Tóm lại, mô hình IAM là một công cụ quan trọng để đánh giá quá trình chấp nhận và sử dụng thông tin hay công nghệ mới của người sử dụng. Việc sử dụng mô hình IAM trong các lĩnh vực khác nhau giúp tăng cường khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, giáo dục, nghiên cứu và cải thiện hiệu quả hoạt động của các tổ chức.

Có thể bạn thích bài viết này:

[Đào tạo] khoá học xử lý số liệu & phân tích định lượng Stata SmartPLS SPSS R-Studio

Khoá học xử lý số liệu & phân tích định lượng Stata SmartPLS SPSS R-Studio [...]

Chỉnh sửa định dạng văn bản in ấn tài liệu lưu hành nội bộ Thủ Đức TpHCM

Chỉnh sửa định dạng văn bản in ấn tài liệu lưu hành nội bộ Thủ [...]

Làm data khảo sát trực tuyến dữ liệu luận văn thạc sĩ giá rẻ

Làm data khảo sát trực tuyến dữ liệu luận văn thạc sĩ giá rẻ ! [...]

Nhận làm đẹp data làm sạch dữ liệu hồi quy ols tobit probit efa logit

Nhận làm đẹp data làm sạch dữ liệu hồi quy ols tobit probit efa logit [...]

9 chỉ tiêu đánh giá độ chính xác mô hình hồi quy

Để đánh giá độ chính xác của mô hình hồi quy, chúng ta cần sử [...]

top 5 phần mềm thống kê: xử lý số liệu phân tích dữ liệu

top 5 phần mềm thống kê: xử lý số liệu phân tích dữ liệu; Đây [...]

Mô hình chấp nhận thông tin (Information Adoption Model – IAM)

Mô hình chấp nhận thông tin (Information Adoption Model – IAM), đây cũng là một [...]

Kinh tế tân cổ điển mô hình Solow – Swan

Mô hình kinh tế tân cổ điển, thuyết kinh tế Solow – Swan là một [...]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *