Tìm hiểu 3 biến độc lập phụ thuộc điều khiển

Tìm hiểu 3 biến độc lập biến phụ thuộc biến điều khiển. Trong mô hình hồi quy chúng ta chia biến thành 3 loại khác nhau, với chức năng và nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau, trong bài viết này chúng tôi phân biệt cho bạn rõ 3 loại biến này trong bất kỳ phương pháp hồi quy nào.

Phân biệt 3 biến

Khái niệm

Biến độc lập

Biến độc lập là biến mà bạn có quyền kiểm soát, những gì bạn có thể chọn và thao tác. Nó thường là những gì bạn nghĩ sẽ ảnh hưởng đến biến phụ thuộc. Trong một số trường hợp, bạn có thể không thao tác được với biến độc lập. Nó có thể là một cái gì đó đã ở đó và đã được cố định, một cái gì đó bạn muốn đánh giá về cách nó ảnh hưởng đến thứ khác, biến số độc lập như màu sắc, loại, thời gian.

Ví dụ, bạn quan tâm đến việc căng thẳng ảnh hưởng đến nhịp tim ở người như thế nào. Biến độc lập của bạn sẽ là căng thẳng và biến phụ thuộc sẽ là nhịp tim. Bạn có thể điều chỉnh trực tiếp mức độ căng thẳng trong đối tượng con người của bạn và đo lường mức độ căng thẳng đó thay đổi nhịp tim như thế nào.

Biến phụ thuộc

Biến phụ thuộc là kết quả có thể có của thử nghiệm; hiệu ứng . Nó phụ thuộc vào những gì xảy ra với các biến khác trong thử nghiệm. Biến phụ thuộc về cơ bản là phần mà bạn đang thay đổi. Ví dụ, nếu bạn muốn biết cây cần bao nhiêu ánh sáng để phát triển, thì lượng ánh sáng phát triển là cái phụ thuộc. Nếu bạn muốn xem cây sẽ phát triển tốt hơn ở những vùng nóng hay lạnh, biến độc lập của bạn sẽ là nhiệt độ của không khí.

Các biến phụ thuộc nhận được tên này bởi vì, trong một thử nghiệm, các giá trị của chúng được nghiên cứu theo giả định hoặc yêu cầu mà chúng phụ thuộc, theo một số định luật hoặc quy tắc (ví dụ: bởi một hàm toán học ), vào các giá trị của các biến khác. Đến lượt mình, các biến độc lập không được coi là phụ thuộc vào bất kỳ biến nào khác trong phạm vi thử nghiệm được đề cập.

Theo nghĩa này, một số biến độc lập phổ biến là thời gian , không gian , mật độ , khối lượng, tốc độ dòng chảy của chất lỏng , và các giá trị trước đó của một số giá trị quan sát được quan tâm (ví dụ: quy mô dân số con người) để dự đoán các giá trị trong tương lai (biến phụ thuộc)

Biến điều khiển hay biến kiểm soát

Một biến kiểm soát là bất cứ điều gì được giữ cố định hoặc giới hạn trong một nghiên cứu. Đó là một biến số không quan tâm đến mục tiêu của nghiên cứu, nhưng được kiểm soát vì nó có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Các biến có thể được kiểm soát trực tiếp bằng cách giữ chúng không đổi trong suốt quá trình nghiên cứu (ví dụ: bằng cách kiểm soát nhiệt độ phòng trong một thí nghiệm), hoặc chúng có thể được kiểm soát gián tiếp thông qua các phương pháp như ngẫu nhiên hoặc kiểm soát thống kê (ví dụ, để tính đến các đặc điểm của người tham gia như tuổi trong thống kê thử nghiệm).

Mục đích

Biến độc lập

  • Là biến đầu vào và nó sẽ ảnh hưởng đến đầu ra,

Biến phụ thuộc

  • Biến phụ thuộc là biến đầu ra.

Biến điều khiển

  • Là biến không quan trọng trong nghiên cứu nhưng nó làm cho kết quả nghiên cứu tốt hơn.

Nhận xét

Trong mô hình nghiên cứu của chúng ta sẽ sẽ được tập trung nhiều nhất vào biến đầu ra, tiếp theo sẽ là biến đầu vào và cuối cùng là biến kiểm soát. Nói thì nghe rất dễ, nhưng xây dựng mô hình nghiên cứu thì nó tốn nhiều thời gian nhất trong nghiên cứu định lượng. Bởi lẻ, nếu bạn xây dựng một mô hình nghiên cứu bình thường thì chẳng có gì phải nói.

Nhưng nếu bạn làm một nghiên cứu khoa học, nghiên cứu luận văn thạc sĩ, nghiên cứu định lượng nghiên cứu sinh … thì vấn đề xây dựng  mô hình nghiên cứu phải có tính mới; Vấn đề này là quan trọng nhất.

Ví dụ 1

” Ảnh hưởng của học vấn đến thu nhập người dân Tp HCM”

  • Biến phụ thuộc: thu nhập người dân
  • Biến độc lập: Học vấn
  • Biến điều khiển: Kinh nghiệm + Loại bằng tốt nghiệp + Giới tính …

Ví dụ 2

” Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế VN”

  • Biến phụ thuộc: tăng trưởng kinh tế
  • Biến độc lập: Lao động + Vốn
  • Biến điều khiển: Lạm phát

 

Có thể bạn thích bài viết này:

[Đào tạo] khoá học xử lý số liệu & phân tích định lượng Stata SmartPLS SPSS R-Studio

Khoá học xử lý số liệu & phân tích định lượng Stata SmartPLS SPSS R-Studio [...]

Chỉnh sửa định dạng văn bản in ấn tài liệu lưu hành nội bộ Thủ Đức TpHCM

Chỉnh sửa định dạng văn bản in ấn tài liệu lưu hành nội bộ Thủ [...]

Làm data khảo sát trực tuyến dữ liệu luận văn thạc sĩ giá rẻ

Làm data khảo sát trực tuyến dữ liệu luận văn thạc sĩ giá rẻ ! [...]

Nhận làm đẹp data làm sạch dữ liệu hồi quy ols tobit probit efa logit

Nhận làm đẹp data làm sạch dữ liệu hồi quy ols tobit probit efa logit [...]

9 chỉ tiêu đánh giá độ chính xác mô hình hồi quy

Để đánh giá độ chính xác của mô hình hồi quy, chúng ta cần sử [...]

top 5 phần mềm thống kê: xử lý số liệu phân tích dữ liệu

top 5 phần mềm thống kê: xử lý số liệu phân tích dữ liệu; Đây [...]

Mô hình chấp nhận thông tin (Information Adoption Model – IAM)

Mô hình chấp nhận thông tin (Information Adoption Model – IAM), đây cũng là một [...]

Kinh tế tân cổ điển mô hình Solow – Swan

Mô hình kinh tế tân cổ điển, thuyết kinh tế Solow – Swan là một [...]

1 thoughts on “Tìm hiểu 3 biến độc lập phụ thuộc điều khiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *