[Tải Về] Điều tra mức sống hộ gia đình VN VHLSS 2016-2018

[Tải Về] Điều tra mức sống hộ gia đình VN VHLSS 2016-2018; Với bộ dữ liệu này ứng dụng nhiều trong phân tích dữ liệu của học thuật hoặc là phân tích dữ liệu kinh doanh; Hôm nay chúng tôi chia sẽ bộ dữ liệu này miễn phí.

Điều tra mức sống hộ gia đình

Điều tra mức sống là gì ?

Chương trình Nghiên cứu đo lường mức sống (LSMS) xuất phát từ nhu cầu cải thiện dữ liệu thống kê ở cấp hộ gia đình cần thiết cho việc thiết kế, thực hiện và đánh giá chính sách kinh tế và xã hội ở các nước đang phát triển. Trọng tâm của chương trình LSMS là tìm hiểu, đo lường và giám sát điều kiện sống, sự tương tác của chi tiêu chính phủ và các chương trình với hành vi của hộ gia đình, đánh giá trước và sau về các chính sách, và nguyên nhân của các kết quả quan sát được trong lĩnh vực xã hội. 

Mục đích của điều tra

Các cuộc khảo sát LSMS kết quả sử dụng nhiều công cụ khảo sát để thu thập dữ liệu cần thiết cho những mục đích này và dựa vào các cơ chế kiểm soát chất lượng quan trọng để đảm bảo dữ liệu liên quan chất lượng cao. Đặc biệt trong những năm gần đây, chương trình LSMS đã nhấn mạnh quá trình liên quan đến người dùng dữ liệu trong việc thiết kế các cuộc khảo sát và đã nghiên cứu các vấn đề về tính bền vững. 

Chương này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các cuộc điều tra LSMS là gì, và các phương pháp thiết kế và thực hiện chính được sử dụng trong các cuộc điều tra, cũng như những nỗ lực để thúc đẩy năng lực phân tích. Đánh giá chi phí của cuộc khảo sát và chất lượng của dữ liệu thu được, cũng như các ví dụ về việc sử dụng chính sách của dữ liệu khảo sát LSMS.

Thiết kê cỡ mẫu khảo sát

Chương này cũng thảo luận về các tính toán của các tác động thiết kế mẫu trung bình và hệ số tương quan nội bộ của một số biến cấp hộ gia đình và cá nhân bằng cách sử dụng các cuộc khảo sát LSMS đã chọn. Các thuật ngữ chính: đo lường nghèo đói, mức sống, phương pháp khảo sát, hiệu quả thiết kế, tương quan nội bộ, kiểm soát chất lượng. 

Chương này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các cuộc điều tra LSMS là gì, và các phương pháp thiết kế và thực hiện chính được sử dụng trong các cuộc điều tra, cũng như những nỗ lực để thúc đẩy năng lực phân tích. Đánh giá chi phí của cuộc khảo sát và chất lượng của dữ liệu thu được, cũng như các ví dụ về việc sử dụng chính sách của dữ liệu khảo sát LSMS.

Chương này cũng thảo luận về các tính toán của các tác động thiết kế mẫu trung bình và hệ số tương quan nội bộ của một số biến cấp hộ gia đình và cá nhân bằng cách sử dụng các cuộc khảo sát LSMS đã chọn. Các thuật ngữ chính: đo lường nghèo đói, mức sống, phương pháp khảo sát, hiệu quả thiết kế, tương quan nội bộ, kiểm soát chất lượng. 

Phương pháp thực hiện điều tra

Chương này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các cuộc điều tra LSMS là gì, và các phương pháp thiết kế và thực hiện chính được sử dụng trong các cuộc điều tra, cũng như những nỗ lực để thúc đẩy năng lực phân tích. Đánh giá chi phí của cuộc khảo sát và chất lượng của dữ liệu thu được, cũng như các ví dụ về việc sử dụng chính sách của dữ liệu khảo sát LSMS. 

Chương này cũng thảo luận về các tính toán của các tác động thiết kế mẫu trung bình và hệ số tương quan nội bộ của một số biến cấp hộ gia đình và cá nhân bằng cách sử dụng các cuộc khảo sát LSMS đã chọn. Các thuật ngữ chính: đo lường nghèo đói, mức sống, phương pháp khảo sát, hiệu quả thiết kế, tương quan nội bộ, kiểm soát chất lượng. 

Dữ liệu thu được trong điều tra mức sống hộ dân

Đánh giá chi phí của cuộc khảo sát và chất lượng của dữ liệu thu được, cũng như các ví dụ về việc sử dụng chính sách của dữ liệu khảo sát LSMS. Chương này cũng thảo luận về các tính toán của các tác động thiết kế mẫu trung bình và hệ số tương quan nội bộ của một số biến cấp hộ gia đình và cá nhân bằng cách sử dụng các cuộc khảo sát LSMS đã chọn. Các thuật ngữ chính: đo lường nghèo đói, mức sống, phương pháp khảo sát, hiệu quả thiết kế, tương quan nội bộ, kiểm soát chất lượng.

 Đánh giá chi phí của cuộc khảo sát và chất lượng của dữ liệu thu được, cũng như các ví dụ về việc sử dụng chính sách của dữ liệu khảo sát LSMS. Chương này cũng thảo luận về các tính toán của các tác động thiết kế mẫu trung bình và hệ số tương quan nội bộ của một số biến cấp hộ gia đình và cá nhân bằng cách sử dụng các cuộc khảo sát LSMS đã chọn. Các thuật ngữ chính: đo lường nghèo đói, mức sống, phương pháp khảo sát, hiệu quả thiết kế, tương quan nội bộ, kiểm soát chất lượng.

Tải về dữ liệu điều tra mức sống

Tải về dữ liệu trước 2016

Tải về dữ liệu VHLSS – 2016

Tải về dữ liệu VHLSS – 2018

Có thể bạn thích bài viết này:

[Đào tạo] khoá học xử lý số liệu & phân tích định lượng Stata SmartPLS SPSS R-Studio

Khoá học xử lý số liệu & phân tích định lượng Stata SmartPLS SPSS R-Studio [...]

Chỉnh sửa định dạng văn bản in ấn tài liệu lưu hành nội bộ Thủ Đức TpHCM

Chỉnh sửa định dạng văn bản in ấn tài liệu lưu hành nội bộ Thủ [...]

Làm data khảo sát trực tuyến dữ liệu luận văn thạc sĩ giá rẻ

Làm data khảo sát trực tuyến dữ liệu luận văn thạc sĩ giá rẻ ! [...]

Nhận làm đẹp data làm sạch dữ liệu hồi quy ols tobit probit efa logit

Nhận làm đẹp data làm sạch dữ liệu hồi quy ols tobit probit efa logit [...]

9 chỉ tiêu đánh giá độ chính xác mô hình hồi quy

Để đánh giá độ chính xác của mô hình hồi quy, chúng ta cần sử [...]

top 5 phần mềm thống kê: xử lý số liệu phân tích dữ liệu

top 5 phần mềm thống kê: xử lý số liệu phân tích dữ liệu; Đây [...]

Mô hình chấp nhận thông tin (Information Adoption Model – IAM)

Mô hình chấp nhận thông tin (Information Adoption Model – IAM), đây cũng là một [...]

Kinh tế tân cổ điển mô hình Solow – Swan

Mô hình kinh tế tân cổ điển, thuyết kinh tế Solow – Swan là một [...]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *