Hướng dẫn hồi quy ols bình phương nhỏ nhất SPSS EVIEWS STATA

Hướng dẫn hồi quy OLS bình phương nhỏ nhất trên các phần mêm thông dụng như SPSS EVEWS STATA … Hồi quy này là  hồi quy cơ bản nhất và thông dụng nhất được ứng dụng rất nhiều trong các nghiên cứu khoa học và học thuật. Hồi quy OLS còn được gọi là hồi quy tuyến tính, hồi qui bội, hồi quy đa biến…

HỒI QUY OLS

Hồi quy OLS là gì ?

Trong thống kê , bình phương nhỏ nhất thông thường ( OLS ) là một loại phương pháp bình phương nhỏ nhất tuyến tính để ước tính các tham số chưa biết trong mô hình hồi quy tuyến tính . OLS chọn các tham số của một hàm tuyến tính của một tập hợp các biến giải thích theo nguyên tắc bình phương nhỏ nhất : tối thiểu hóa tổng bình phương của sự khác biệt giữa biến phụ thuộc quan sát (giá trị của biến được quan sát) trong tập dữ liệu đã cho và những giá trị được dự đoán bởi hàm tuyến tính của biến độc lập .

Về mặt hình học, đây được coi là tổng các khoảng cách bình phương, song song với trục của biến phụ thuộc, giữa mỗi điểm dữ liệu trong tập hợp và điểm tương ứng trên bề mặt hồi quy — chênh lệch càng nhỏ, mô hình càng phù hợp với dữ liệu . Kết quả ước lượng có thể được biểu thị bằng một công thức đơn giản, đặc biệt là trong trường hợp hồi quy tuyến tính đơn giản , trong đó có một công cụ hồi quy duy nhất ở phía bên phải của phương trình hồi quy.

Công cụ ước lượng OLS nhất quán khi các biến hồi quy là ngoại sinh , và – theo định lý Gauss – Markov – tối ưu trong loại ước lượng tuyến tính không chệch khi các lỗi là đồng biến và không tương quan theo chuỗi . Trong các điều kiện này, phương pháp OLS cung cấp ước lượng trung bình-phương sai tối thiểu-không chệch khi các sai số có phương sai hữu hạn . Theo giả định bổ sung rằng các lỗi được phân phối bình thường , OLS là công cụ ước tính khả năng xảy ra tối đa

Hồi quy đa biến trên SPSS

Bước 1: Load dữ liệu vào phần mềm SPSS

File > Open > Data

Trỏ tới dữ liệu chúng ta cần phân tích.

Bước 2: Chọn chức năng phân tích hồi quy đa biến

Analyze > Regression > Linear

hồi quy đa biến trên spss
hồi quy bội trên spss

Và chọn theo hình sau:

cấu hình hồi quy ols
Cấu hình hồi quy tuyến tính
  1. Dependent: ta đưa 1 biến phụ thuộc vào mô hình
  2. Independent: Ta đưa tất cả biến độc lập mong muốn vào mô hình.
  3. Bấm vào nút Statistics để cấu hình thêm:
  • Model fit: Sự hợp lí của mô hình
  • Collinearity diagnostics: Kiểm tra đa cộng tuyến
  • Durbin-Waston: Kiểm tra tự tương quan

Bước 3: Bấm Continue, xong rồi bấm OK. Chúng ta sẽ có kết quả hồi quy đa biến trên SPSS

Hồi quy OLS trên Eviews

Bước 1: Cũng load data vào phần mềm

Bước 2: Chọn biến cho mô hình nghiên cứu, thứ tự là biến phụ thuộc và tất cả biến độc lập

Chọn data cho hồi quy ols
Cách chạy hồi quy OLS trên Eviews

Bước 3: Click chuột phải và chọn Open > as Equation

Bước 4: Để mặc định method: LS ( least squares), bấm OK. Chúng ta sẽ có kết quả hồi quy OLS trên Eviews.

Hồi quy bội trên Stata

Bước 1: Đưa data vào  phần mềm

Bước 2: gõ câu lệnh reg [Biến phụ thuộc] [Biến độc lập]

reg là hồi quy bội trên Stata 

Bước 3: Gõ inter thì chúng ta có kết quả hồi quy bội trên Stata

hồi quy bội trên Stata
Hướng dẫn ước lượng hồi quy bội trên Stata

Kết luận hồi quy tuyến tính

Việc chạy hồi quy OLS, hay hồi quy bình hương nhỏ nhất, hồi quy bội, hồi quy tuyến tính … điều cho chung kết quả, nhưng tuỳ  bạn thích phần mềm thống kê nào, thì sử dụng phần mềm đó phục vụ chúng ta. Còn riêng tác giả vấn thích Stata hơn vì tính cơ động & dễ sử dụng. Quan trọng hơn hết là sự khắc phục sai phạm của hồi quy rất đơn giản.

Dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu định lượng

Nếu trong quá trình nghiên cứu học thuật, mà kết quả chạy hồi quy không có ý nghĩa thống kê, kết quả có sai phạm, dữ liệu bị đa cộng tuyến, dữ liệu bị tương quan, hệ số R2 thấp … Hay đơn gian là chưa có mô hình nghiên cứu, hoặc không có dữ liệu … Các bạn đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn cách khắc phục hiệu quả và nhanh chóng.

Bài viết mới

Có thể bạn thích bài viết này:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *