Chỉnh sửa data thang đo Cronback’s Alpha độ tin cậy >0.7 SPSS

Chỉnh sửa data thang đo Cronback’s Alpha > 0.7 trên SPSS, tôi vẫn thích chạy EFA trên Stata hơn bởi tính cơ động nhanh chóng; Nhưng nhiều bạn vẫn ” thân thuộc” với phần mềm SPSS nên trong bài viết này chúng tôi sẽ sử dụng SPSS để nâng cao hệ số Cronbback’s Alpha cho nhiều các bạn dễ tiếp cận.

Ngoài phần mềm STATA và SPSS ra thì còn nhiều phần mềm thương mại lẫn miễn phí có thể xử lý việc này. Và chỉ số này cũng có thể tính bằng tay trên excel đơn giản.

CHỈNH SỬA DATA THANG ĐO

Hệ số Cronback’s Alpha là gì ?

Cronbach’s α (alpha) là một thống kê . Nó có một công dụng quan trọng là thước đo độ tin cậy của một công cụ đo lường tâm lý . Lần đầu tiên nó được đặt tên là alpha bởi Cronbach (1951), vì ông đã có ý định tiếp tục với các công cụ khác. Nó là phần mở rộng của phiên bản trước đó, Kuder-Richardson Formula 20 (thường được rút ngắn thành KR-20), tương đương với các vật phẩm phân đôi, và Guttman (1945) đã phát triển số lượng tương tự dưới tên lambda-2. Cronbach’s là hệ số nhất quán và đo lường mức độ hiệu quả của một tập hợp các biến hoặc mục đo lường một cấu trúc tiềm ẩn đơn chiều, đơn chiều.

Ví dụ thang đo

Chung ta cần môt thang đo TÌNH CẢM; Vì tình cảm là dữ liệu định tính không thể đo lượng định lượng được, nên

chúng tôi xây dựng Thang đo này (hay còn gọi là Biến tiềm ẩn), Với 9 câu hỏi con (hay còn gọi là Biến con.)

Câu hỏi được đặt ra là ? Những câu hỏi mà tôi xây dựng có thể đủ độ tin cậy để đại diện cho thang đo TINHCAM hay không ?  Để trả lời câu hỏi này, chúng ta dùng tới kiểm định Cronback’s Alpha để kiểm tra độ tin cậy của thang đo.

Chỉnh sửa data thang đo

Chúng ta đo lường độ tin cậy thang đô trên phần mềm SPSS như sau:

Analyze >  Scale > Reliability Analysis

Chạy Cronback's Alpha trên SPSS
Chọn mục chọn như trong hình để có thể chỉnh sửa data
  • Mục item: ta đưa 9 biến con vào trong.
  • Nút Statistics : ta chọn Scale if item deleted ( Hiện thị chất lượng thang đo nếu xoá câu hỏi con).

Bấm Continue > OK ta được kết quả như sau:

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha N of Items
.474 9
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach’s Alpha if Item Deleted
TINHCAM1 32.71 31.054 .429 .382
TINHCAM2 32.68 30.673 .460 .373
TINHCAM3 32.49 31.412 .370 .396
TINHCAM4 32.81 32.193 .271 .424
TINHCAM5 32.76 31.271 .285 .415
TINHCAM6 32.94 32.838 .140 .468
TINHCAM7 33.13 32.698 .093 .493
TINHCAM8 32.95 33.493 .042 .516
TINHCAM9 32.85 33.491 .037 .520

Ta được độ tin cậy thang đo là 0.474.  Chỉ số này quá thấp chúng ta cần chỉ số này  > 0.7 mới thoã điều kiện chất lượng thang đo.

Chỉnh sửa data thang đo

Loại những câu hỏi có hệ số tương quan < 0.1

Bất kỳ phần mềm nào mà có chức năng kiểm tra chất lượng thang đo bằng Cronback’s Alpha ( Chúng ta quen thuộc về chỉ số này những còn những chỉ số khác nữa), điều có mục tương quan tổng : Corrected Item-Total Correlation

Các bạn loại bỏ những câu hỏi nào có hệ số tương quan < 0.1 hay hệ số tương quan nhỏ nhất. Và kiểm tra lại chất lượng thang đo.

Giờ ta loại bỏ 3 biến con: TINHCAM7 + TINHCAM8 + TINHCAM9, và chạy lại kiểm tra chất lượng thang đo.

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha N of Items
.647 6
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach’s Alpha if Item Deleted
TINHCAM1 20.89 17.293 .535 .553
TINHCAM2 20.86 16.786 .594 .532
TINHCAM3 20.67 17.700 .451 .579
TINHCAM4 20.99 18.379 .329 .621
TINHCAM5 20.94 17.929 .312 .630
TINHCAM6 21.12 18.958 .165 .698

Bây giờ hệ số Alpha đã lên từ 0.474 -> 0.647 ( Nó gần đạt chỉ tiêu rồi)

Loại những câu hỏi có hệ số tương quan tổng nhỏ nhất

Giờ chúng ta loại bỏ biến con TINHCAM6 vì có hệ số tương quan tổng nhỏ nhất.

Đồng thời chạy độ tin cậy thang đo lại, và có kết quả như sau:

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha N of Items
.698 5
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach’s Alpha if Item Deleted
TINHCAM1 16.92 12.777 .561 .607
TINHCAM2 16.89 12.318 .625 .580
TINHCAM3 16.70 13.213 .462 .645
TINHCAM4 17.02 13.814 .332 .700
TINHCAM5 16.97 13.126 .342 .703

Bây giờ chất lượng thang đo là: 0.698 (Nó quá lì lợm, vẫn chưa đạt chất lượng thang đo cần.).

Khi hệ số tương quan tổng lớn 0.3 thì chúng ta bắt đầu chuyên qua cách khác (Các bạn cũng có thể sử dụng tiếp cách này ( không ai cấm cả), nhưng sợ chúng ta loại bỏ biến con tốt mà vẫn chưa làm tốt độ tin cậy thang đo)

Loại bỏ câu hỏi có Cronbach’s Alpha if Item Deleted lớn nhất

Nhiều bạn cứ nghĩ Cronbach’s Alpha if Item Deleted là hệ số alpha tổng, thực ra không phải, đây là số hệ alpha tổng khi loại bỏ câu hỏi đó. Bởi vậy chúng ta loại bỏ câu hỏi nào cho alpha tổng là lớn nhất. ( Hiển nhiên rồi)

Nhìn lên bảng trên, thì tôi thấy rằng, khi chúng ta loại biến con TINHCAM5 thì độ tin cậy thang độ lên 0.703. Great !

Loại bỏ biến và chạy lại ta được kết quả như sau:

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha N of Items
.703 4
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach’s Alpha if Item Deleted
TINHCAM1 12.77 8.031 .546 .606
TINHCAM2 12.74 7.640 .619 .560
TINHCAM3 12.54 8.258 .462 .656
TINHCAM4 12.86 8.524 .354 .728

Bây giờ thang đo tổng  đã có độ tin cậy là 0.703, và nó > 0.7 nên thang đo này đã đạt chất lượng và có thể dùng nó và mô hình phân tích nhân tố EFA hay mô hình cấu trúc tuyến tính SEM điều được.

Kết luận

  • Các bạn nên làm tường bước như trên để chúng ta không loại bỏ những câu hỏi cần thiết mà thang đo vẫn chưa chất lượng. ( Vì bảng câu hỏi của chúng ta có chi phí  + thời gian + công sức rất nhiều, nên tận dùng tối đa nha các bạn)
  • Chúng ta không đọc câu thần chú ” hệ số tương quan tổng < 0.3 là loại”, đây là sai lầm nhiều nhất khi các bạn chạy kiểm tra chất lượng thang đo.
  • Cũng không loại những biến còn ở mục Cronbach’s Alpha if Item Deleted thấp nhất, vì hiểu sai nghĩa.
  • Chúng tôi hiệu chỉnh dữ liệu thang đo  để tăng độ tin cậy thang đo lên 1 cách chính xác nhất.

Có thể bạn thích bài viết này:

[Đào tạo] khoá học xử lý số liệu & phân tích định lượng Stata SmartPLS SPSS R-Studio

Khoá học xử lý số liệu & phân tích định lượng Stata SmartPLS SPSS R-Studio [...]

Chỉnh sửa định dạng văn bản in ấn tài liệu lưu hành nội bộ Thủ Đức TpHCM

Chỉnh sửa định dạng văn bản in ấn tài liệu lưu hành nội bộ Thủ [...]

Làm data khảo sát trực tuyến dữ liệu luận văn thạc sĩ giá rẻ

Làm data khảo sát trực tuyến dữ liệu luận văn thạc sĩ giá rẻ ! [...]

Nhận làm đẹp data làm sạch dữ liệu hồi quy ols tobit probit efa logit

Nhận làm đẹp data làm sạch dữ liệu hồi quy ols tobit probit efa logit [...]

9 chỉ tiêu đánh giá độ chính xác mô hình hồi quy

Để đánh giá độ chính xác của mô hình hồi quy, chúng ta cần sử [...]

top 5 phần mềm thống kê: xử lý số liệu phân tích dữ liệu

top 5 phần mềm thống kê: xử lý số liệu phân tích dữ liệu; Đây [...]

Mô hình chấp nhận thông tin (Information Adoption Model – IAM)

Mô hình chấp nhận thông tin (Information Adoption Model – IAM), đây cũng là một [...]

Kinh tế tân cổ điển mô hình Solow – Swan

Mô hình kinh tế tân cổ điển, thuyết kinh tế Solow – Swan là một [...]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *