Tìm hiểu 3 biến độc lập phụ thuộc điều khiển

Tìm hiểu 3 biến độc lập biến phụ thuộc biến điều khiển. Trong mô hình [...]

1 Comments

2 cách phân biệt biến rời rạc và biến liên tục

2 cách phân biệt biến rời rạc và biến liên tục, trong nghiên cứu định [...]