2 cách phân biệt biến rời rạc và biến liên tục

2 cách phân biệt biến rời rạc và biến liên tục, trong nghiên cứu định [...]