Cách làm đề tài nghiên cứu khoa học 1st

Cách làm đề tài nghiên cứu khoa học là một trong những ” băn khoăn” còn những bạn mới bất đầu nghiên cứu khoa học hay nghiên cứu định lượng, trong bài viết này chúng tôi sẽ tổng quát lại những thông tin cơ bản nhất giúp các bạn dễ dàng nắm bắt được nghiên cứu khoa học và cách làm nghiên cứu khoa học.

CÁCH LÀM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nghiên cứu khoa học là gì ?

Cho rằng lý thuyết và quan sát là hai trụ cột của khoa học, nghiên cứu khoa học hoạt động ở hai cấp độ: cấp độ lý thuyết và cấp độ thực nghiệm. Cấp độ lý thuyết quan tâm đến việc phát triển các khái niệm trừu tượng về một hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội và mối quan hệ giữa các khái niệm đó (tức là xây dựng “lý thuyết”), trong khi cấp độ thực nghiệm quan tâm đến việc kiểm tra các khái niệm lý thuyết và các mối quan hệ để xem chúng phản ánh quan sát của chúng ta tốt như thế nào. của thực tế, với mục tiêu cuối cùng là xây dựng các lý thuyết tốt hơn.

Theo thời gian, một lý thuyết ngày càng trở nên hoàn thiện hơn (tức là phù hợp với thực tế được quan sát hơn), và khoa học ngày càng phát triển. Nghiên cứu khoa học bao gồm việc liên tục di chuyển qua lại giữa lý thuyết và quan sát. Cả lý thuyết và quan sát đều là thành phần thiết yếu của nghiên cứu khoa học.

Tùy thuộc vào sự đào tạo và mối quan tâm của nhà nghiên cứu, tìm hiểu khoa học có thể có một trong hai hình thức có thể có: quy nạp hoặc suy diễn. Trong nghiên cứu quy nạp, mục tiêu của nhà nghiên cứu là suy ra các khái niệm và mẫu lý thuyết từ dữ liệu quan sát được. Trong nghiên cứu suy diễn, mục tiêu của nhà nghiên cứu là kiểm tra các khái niệm và mẫu đã biết từ lý thuyết bằng cách sử dụng dữ liệu thực nghiệm mới. Do đó, nghiên cứu quy nạp còn được gọi là nghiên cứu xây dựng lý thuyết và nghiên cứu suy diễn là nghiên cứu kiểm tra lý thuyết.

Lưu ý ở đây rằng mục tiêu của kiểm tra lý thuyết không chỉ là để kiểm tra một lý thuyết mà có thể là để tinh chỉnh, cải thiện và mở rộng nó. Mô tả bản chất bổ sung của nghiên cứu quy nạp và suy diễn. Lưu ý rằng nghiên cứu quy nạp và suy diễn là hai nửa của chu trình nghiên cứu liên tục lặp lại giữa lý thuyết và quan sát. Bạn không thể thực hiện nghiên cứu quy nạp hoặc suy diễn nếu bạn không quen thuộc với cả lý thuyết và các thành phần dữ liệu của nghiên cứu. Đương nhiên, một nhà nghiên cứu hoàn chỉnh là người có thể đi qua toàn bộ chu trình nghiên cứu và có thể xử lý cả nghiên cứu quy nạp và suy diễn.

Xây dựng lý thuyết khoa học

Điều quan trọng là phải hiểu rằng xây dựng lý thuyết (nghiên cứu quy nạp) và kiểm tra lý thuyết (nghiên cứu suy diễn) đều rất quan trọng đối với sự tiến bộ của khoa học. Những lý thuyết tao nhã không có giá trị nếu chúng không phù hợp với thực tế. Tương tự như vậy, hàng núi dữ liệu cũng vô dụng cho đến khi chúng có thể đóng góp vào việc xây dựng các lý thuyết có ý nghĩa.

Nhiên cứu khoa học
Nghiên cứu khoa học

Các lý thuyết dẫn đến kiểm định giả thuyết dẫn đến quan sát, dẫn đến khái quát hóa từ quan sát, điều này lại dẫn đến lý thuyết.

Việc xây dựng lý thuyết và kiểm tra lý thuyết là đặc biệt khó khăn trong khoa học xã hội, do bản chất không chính xác của các khái niệm lý thuyết, không đủ công cụ để đo lường chúng và sự hiện diện của nhiều yếu tố không được tính toán cũng có thể ảnh hưởng đến hiện tượng quan tâm. Cũng rất khó để bác bỏ những lý thuyết không hiệu quả. Ví dụ, lý thuyết của Karl Marx về chủ nghĩa cộng sản như một phương tiện sản xuất kinh tế hiệu quả đã trụ vững trong nhiều thập kỷ, trước khi nó cuối cùng bị đánh giá là kém hơn chủ nghĩa tư bản trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội.

Phương pháp luận

Các nền kinh tế cộng sản đầu tiên như Liên Xô và Trung Quốc cuối cùng đã chuyển sang các nền kinh tế tư bản chủ nghĩa hơn với đặc điểm là các doanh nghiệp tư nhân tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, Sự sụp đổ gần đây của ngành tài chính và thế chấp ở Hoa Kỳ chứng tỏ rằng chủ nghĩa tư bản cũng có những khiếm khuyết và không hiệu quả trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội như những nhận định trước đây.

Không giống như các lý thuyết trong khoa học tự nhiên, các lý thuyết khoa học xã hội hiếm khi hoàn hảo, điều này tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà nghiên cứu cải tiến các lý thuyết đó hoặc xây dựng các lý thuyết thay thế của riêng họ.

Do đó, thực hiện nghiên cứu khoa học đòi hỏi hai bộ kỹ năng – lý thuyết và phương pháp luận – cần thiết để vận hành tương ứng ở cấp độ lý thuyết và thực nghiệm. Các kỹ năng phương pháp luận (“bí quyết”) là tương đối chuẩn, bất biến giữa các ngành và dễ dàng có được thông qua các chương trình tiến sĩ. Tuy nhiên, các kỹ năng lý thuyết (“bí quyết”) khó thành thạo hơn đáng kể, đòi hỏi nhiều năm quan sát và suy ngẫm, và là những kỹ năng ngầm không thể “dạy” mà phải học qua kinh nghiệm.

Tất cả các nhà khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, chẳng hạn như Galileo, Newton, Einstein, Neils Bohr, Adam Smith, Charles Darwin và Herbert Simon, đều là những nhà lý thuyết bậc thầy, và họ được nhớ đến với những lý thuyết mà họ mặc định đã biến đổi quá trình của khoa học. Kỹ năng phương pháp luận là cần thiết để trở thành một nhà nghiên cứu bình thường,

Các phương pháp nghiên cứu khoa học

Trong các phần trước, chúng tôi đã mô tả khoa học là kiến ​​thức thu được thông qua một phương pháp khoa học. Vậy “phương pháp khoa học” chính xác là gì? Phương pháp khoa học đề cập đến một tập hợp các kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa để xây dựng kiến ​​thức khoa học, chẳng hạn như cách thực hiện các quan sát hợp lệ, cách giải thích kết quả và cách tổng quát hóa các kết quả đó.

Phương pháp khoa học cho phép các nhà nghiên cứu kiểm tra một cách độc lập và khách quan các lý thuyết đã có từ trước và những phát hiện trước đó, đồng thời đưa chúng vào cuộc tranh luận mở, sửa đổi hoặc cải tiến.

Phương pháp khoa học phải thỏa mãn bốn đặc điểm:

  1. Khả năng tái tạo: Những người khác phải có thể sao chép độc lập hoặc lặp lại một nghiên cứu khoa học và thu được kết quả tương tự, nếu không giống hệt nhau.
  2. Độ chính xác: Các khái niệm lý thuyết, thường khó đo lường, phải được định nghĩa với độ chính xác đến mức người khác có thể sử dụng các định nghĩa đó để đo lường các khái niệm đó và kiểm tra lý thuyết đó.
  3. Tính sai lầm: Một lý thuyết phải được phát biểu theo cách mà nó có thể bị bác bỏ. Các lý thuyết không thể kiểm tra hoặc làm sai lệch không phải là lý thuyết khoa học và bất kỳ kiến ​​thức nào như vậy đều không phải là kiến ​​thức khoa học. Một lý thuyết được xác định bằng các thuật ngữ không chính xác hoặc các khái niệm của chúng không thể đo lường chính xác sẽ không thể được kiểm tra, và do đó không mang tính khoa học. Ý tưởng của Sigmund Freud về phân tâm học thuộc loại này và do đó không được coi là: “Lý thuyết”, mặc dù phân tâm học có thể có ích lợi thực tế trong việc điều trị một số loại bệnh.
  4. Parsimony: Khi có nhiều cách giải thích về một hiện tượng, các nhà khoa học luôn phải chấp nhận cách giải thích đơn giản nhất hoặc kinh tế nhất về mặt logic. Khái niệm này được gọi là parsimony hoặc “dao cạo của Occam.” Parsimony ngăn cản các nhà khoa học theo đuổi những lý thuyết quá phức tạp hoặc kỳ quặc với vô số khái niệm và mối quan hệ có thể giải thích một chút về mọi thứ nhưng không có gì cụ thể.

Bất kỳ nhánh điều tra nào không cho phép phương pháp khoa học kiểm tra các định luật hoặc lý thuyết cơ bản của nó thì không thể được gọi là “khoa học”. Ví dụ, thần học (nghiên cứu về tôn giáo) không phải là khoa học bởi vì những ý tưởng thần học (chẳng hạn như sự hiện diện của Chúa) không thể được kiểm tra bởi những người quan sát độc lập bằng cách sử dụng một phương pháp có thể lặp lại, chính xác, có thể ngụy tạo và so sánh được. Tương tự như vậy, nghệ thuật, âm nhạc, văn học, khoa học nhân văn và luật cũng không được coi là khoa học, mặc dù chúng là những nỗ lực sáng tạo và đáng giá theo đúng nghĩa của chúng.

Phương pháp khoa học cho nghiên cứu khoa học

Phương pháp khoa học, được áp dụng cho khoa học xã hội, bao gồm nhiều cách tiếp cận, công cụ và kỹ thuật nghiên cứu, chẳng hạn như dữ liệu định tính và định lượng, phân tích thống kê, thí nghiệm, khảo sát thực địa, nghiên cứu trường hợp, v.v.

Hầu hết cuốn sách này được dành để tìm hiểu về những phương pháp khác nhau này. Tuy nhiên, hãy thừa nhận rằng phương pháp khoa học hoạt động chủ yếu ở cấp độ nghiên cứu thực nghiệm, tức là làm thế nào để thực hiện các quan sát và phân tích, giải thích các quan sát này. Rất ít phương pháp này liên quan trực tiếp đến cấp độ lý thuyết, đây thực sự là một phần khó khăn hơn trong nghiên cứu khoa học.

Cách làm đề tài nghiên cứu khoa học

Tùy theo mục đích nghiên cứu, các công trình nghiên cứu khoa học có thể được phân thành ba loại: khám phá, mô tả và thuyết minh. Nghiên cứu khám phá thường được tiến hành trong các lĩnh vực mới của cuộc điều tra, trong đó mục tiêu của nghiên cứu là:

  1.  để xác định phạm vi hoặc mức độ của một hiện tượng, vấn đề hoặc hành vi cụ thể,
  2.  để tạo ra một số ý tưởng ban đầu (hoặc “ linh cảm ”) về hiện tượng đó, hoặc
  3.  để kiểm tra tính khả thi của việc thực hiện một nghiên cứu sâu rộng hơn về hiện tượng đó

Có thể bạn thích bài viết này:

[Đào tạo] khoá học xử lý số liệu & phân tích định lượng Stata SmartPLS SPSS R-Studio

Khoá học xử lý số liệu & phân tích định lượng Stata SmartPLS SPSS R-Studio [...]

Chỉnh sửa định dạng văn bản in ấn tài liệu lưu hành nội bộ Thủ Đức TpHCM

Chỉnh sửa định dạng văn bản in ấn tài liệu lưu hành nội bộ Thủ [...]

Làm data khảo sát trực tuyến dữ liệu luận văn thạc sĩ giá rẻ

Làm data khảo sát trực tuyến dữ liệu luận văn thạc sĩ giá rẻ ! [...]

Nhận làm đẹp data làm sạch dữ liệu hồi quy ols tobit probit efa logit

Nhận làm đẹp data làm sạch dữ liệu hồi quy ols tobit probit efa logit [...]

9 chỉ tiêu đánh giá độ chính xác mô hình hồi quy

Để đánh giá độ chính xác của mô hình hồi quy, chúng ta cần sử [...]

top 5 phần mềm thống kê: xử lý số liệu phân tích dữ liệu

top 5 phần mềm thống kê: xử lý số liệu phân tích dữ liệu; Đây [...]

Mô hình chấp nhận thông tin (Information Adoption Model – IAM)

Mô hình chấp nhận thông tin (Information Adoption Model – IAM), đây cũng là một [...]

Kinh tế tân cổ điển mô hình Solow – Swan

Mô hình kinh tế tân cổ điển, thuyết kinh tế Solow – Swan là một [...]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *