4 cách phân tích định lượng cho: thạc sĩ+ tiến sĩ+ nghiên cứu viên

4 cách phân tích định lượng cho thạc sĩ tiến sĩ nghiên cứu viên cần biết, 4 phương pháp này bao gồm: nghiên cứu khảo sát, nghiên cứu tương quan, nghiên cứu so sánh nhân quả, nghiên cứu thực nghiệm; Với 4 phương pháp này tuỳ theo nhà nghiên cứu, hay đề tài nghiên cứu khoa học mà chọn cho mình phương pháp phân tích định lượng phù hợp với mình và đề tài nghiên cứu của mình.

4 CÁCH PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG

Nghiên cứu khảo sát

Nghiên cứu khảo sát là công cụ cơ bản nhất cho tất cả các phương pháp và nghiên cứu nghiên cứu kết quả định lượng. Khảo sát được sử dụng để đặt câu hỏi cho một mẫu người trả lời, sử dụng nhiều loại khác nhau như thăm dò ý kiến ​​trực tuyến, khảo sát trực tuyến, bảng câu hỏi giấy, khảo sát chặn trên web, v.v. Mọi tổ chức lớn và nhỏ đều có ý định hiểu khách hàng của họ nghĩ gì về sản phẩm và dịch vụ của họ, mức độ hiệu quả của các tính năng mới trên thị trường và các thông tin chi tiết khác.

Bằng cách thực hiện nghiên cứu khảo sát, một tổ chức có thể đặt nhiều câu hỏi khảo sát, thu thập dữ liệu từ nhóm khách hàng và phân tích dữ liệu đã thu thập này để đưa ra kết quả số. Đây là bước đầu tiên hướng tới việc thu thập dữ liệu cho bất kỳ nghiên cứu nào.

Loại nghiên cứu này có thể được thực hiện với một nhóm đối tượng mục tiêu cụ thể và cũng có thể được thực hiện trên nhiều nhóm cùng với phân tích so sánh. Điều kiện tiên quyết cho loại nghiên cứu này là mẫu người trả lời phải có các thành viên được chọn ngẫu nhiên.

Bằng cách này, một nhà nghiên cứu có thể dễ dàng duy trì độ chính xác của các kết quả thu được vì sẽ có rất nhiều người trả lời được giải quyết bằng cách sử dụng lựa chọn ngẫu nhiên. Theo truyền thống, nghiên cứu khảo sát được thực hiện trực tiếp hoặc qua điện thoại nhưng với sự tiến bộ của các phương tiện trực tuyến như email hoặc mạng xã hội, nghiên cứu khảo sát cũng đã lan rộng sang các phương tiện trực tuyến.

Theo truyền thống, nghiên cứu khảo sát được thực hiện trực tiếp hoặc qua điện thoại nhưng với sự tiến bộ của các phương tiện trực tuyến như email hoặc mạng xã hội, nghiên cứu khảo sát cũng đã lan rộng sang các phương tiện trực tuyến.

Có hai loại khảo sát , có thể chọn một trong hai loại dựa trên thời gian có trong tay và loại dữ liệu cần thiết:

Điều tra cắt ngang

Điều tra cắt ngang: Điều tra cắt ngang là cuộc điều tra quan sát được thực hiện trong các tình huống mà nhà nghiên cứu dự định thu thập dữ liệu từ một mẫu dân số mục tiêu tại một thời điểm nhất định. Các nhà nghiên cứu có thể đánh giá các biến số khác nhau tại một thời điểm cụ thể. Dữ liệu được thu thập bằng cách sử dụng loại khảo sát này là từ những người mô tả sự giống nhau trong tất cả các biến ngoại trừ các biến được xem xét để nghiên cứu . Trong suốt cuộc khảo sát, một biến này sẽ không đổi.

Các cuộc khảo sát cắt ngang phổ biến với các ngành bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, chăm sóc sức khỏe. Thông tin được thu thập mà không cần sửa đổi bất kỳ thông số nào trong hệ sinh thái biến đổi.

Sử dụng phương pháp nghiên cứu khảo sát cắt ngang, nhiều mẫu có thể được phân tích và so sánh.

Nhiều biến số có thể được đánh giá bằng cách sử dụng loại nghiên cứu khảo sát này.

Nhược điểm duy nhất của điều tra cắt ngang là không thể thiết lập được mối quan hệ nguyên nhân – kết quả của các biến vì nó thường đánh giá các biến tại một thời điểm cụ thể và không qua một khung thời gian liên tục.

Khảo sát dọc

Khảo sát dọc: Khảo sát dọc cũng là khảo sát quan sát nhưng, không giống như khảo sát cắt ngang, khảo sát dọc được thực hiện trong nhiều khoảng thời gian khác nhau để quan sát sự thay đổi trong hành vi và quá trình suy nghĩ của người trả lời. Thời gian này có thể là ngày, tháng, năm, hoặc thậm chí hàng chục năm. Ví dụ, một nhà nghiên cứu dự định phân tích sự thay đổi trong thói quen mua hàng của thanh thiếu niên trên 5 tuổi sẽ tiến hành các cuộc khảo sát dọc.

Trong các cuộc điều tra cắt ngang, các biến số giống nhau được đánh giá tại một thời điểm nhất định và trong các cuộc điều tra dọc, các biến số khác nhau có thể được phân tích tại các khoảng thời gian khác nhau.

Khảo sát dọc được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực y học và khoa học ứng dụng. Ngoài hai lĩnh vực này, chúng còn được sử dụng để quan sát sự thay đổi trong xu hướng thị trường, phân tích mức độ hài lòng của khách hàng hoặc thu thập phản hồi về sản phẩm / dịch vụ.

Trong các tình huống mà chuỗi sự kiện rất cần thiết, các khảo sát theo chiều dọc được sử dụng.
Các nhà nghiên cứu cho biết, khi có những đối tượng nghiên cứu cần phải kiểm tra kỹ lưỡng trước khi kết luận thì họ dựa vào khảo sát dọc.

Nghiên cứu tương quan

So sánh giữa hai thực thể là bất biến. Nghiên cứu tương quan được thực hiện để thiết lập mối quan hệ giữa hai thực thể gắn bó chặt chẽ với nhau và cách một bên tác động đến bên kia và những thay đổi cuối cùng được quan sát thấy là gì. Phương pháp nghiên cứu này được thực hiện để cung cấp giá trị cho các mối quan hệ xuất hiện tự nhiên và cần có tối thiểu hai nhóm khác nhau để thực hiện thành công phương pháp nghiên cứu định lượng này. Không giả định các khía cạnh khác nhau, mối quan hệ giữa hai nhóm hoặc thực thể phải được thiết lập.

Các nhà nghiên cứu sử dụng thiết kế nghiên cứu định lượng này để tương quan hai hoặc nhiều biến bằng cách sử dụng các phương pháp phân tích toán học. Các mẫu, mối quan hệ và xu hướng giữa các biến được kết luận khi chúng tồn tại trong thiết lập ban đầu của chúng. Tác động của một trong những biến này lên biến khác được quan sát cùng với cách nó thay đổi mối quan hệ giữa hai biến. Các nhà nghiên cứu có xu hướng thao túng một trong các biến số để đạt được kết quả mong muốn.

Tốt nhất, không nên đưa ra kết luận chỉ dựa trên nghiên cứu tương quan. Điều này là do không bắt buộc rằng nếu hai biến đồng bộ thì chúng có mối quan hệ với nhau.

Nghiên cứu so sánh

Phương pháp nghiên cứu này chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố so sánh. Còn được gọi là nghiên cứu bán thực nghiệm, phương pháp phân tích định lượng này được các nhà nghiên cứu sử dụng để kết luận phương trình nguyên nhân – kết quả giữa hai hoặc nhiều biến, trong đó một biến phụ thuộc vào biến độc lập kia. Biến độc lập được thiết lập nhưng không bị thao túng và tác động của nó lên biến phụ thuộc được quan sát thấy.

Các biến hoặc nhóm này phải được hình thành khi chúng tồn tại trong quá trình thiết lập tự nhiên. Vì các biến phụ thuộc và biến độc lập sẽ luôn tồn tại trong một nhóm, nên các kết luận được đưa ra một cách cẩn thận bằng cách lưu ý tất cả các yếu tố.

Nghiên cứu so sánh nhân quả không chỉ giới hạn trong phân tích thống kê của hai biến mà mở rộng sang phân tích các biến hoặc nhóm khác nhau thay đổi như thế nào dưới ảnh hưởng của những thay đổi giống nhau. Nghiên cứu này được thực hiện không phân biệt loại mối quan hệ tồn tại giữa hai hoặc nhiều biến. Phân tích thống kê được sử dụng để trình bày rõ ràng kết quả thu được bằng phương pháp nghiên cứu định lượng này.

Nghiên cứu thực nghiệm

Còn được gọi là thử nghiệm thực sự, phương pháp nghiên cứu này dựa trên lý thuyết. Nghiên cứu thực nghiệm , như tên cho thấy, thường dựa trên một hoặc nhiều lý thuyết. Lý thuyết này đã không được chứng minh trong quá khứ và chỉ là một giả định. Trong nghiên cứu thực nghiệm, một phân tích được thực hiện xung quanh việc chứng minh hoặc bác bỏ tuyên bố. Phương pháp nghiên cứu này được sử dụng trong khoa học tự nhiên, phương pháp nghiên cứu truyền thống hiệu quả hơn các phương pháp nghiên cứu hiện đại.

Có thể có nhiều lý thuyết trong nghiên cứu thực nghiệm. Một lý thuyết là một tuyên bố có thể được xác minh hoặc bác bỏ.

Sau khi thiết lập tuyên bố, các nỗ lực được thực hiện để tìm hiểu xem nó hợp lệ hay không hợp lệ. Loại phương pháp nghiên cứu định lượng này chủ yếu được sử dụng trong khoa học tự nhiên hoặc xã hội vì có nhiều phát biểu khác nhau cần được chứng minh là đúng hay sai.

Tổng kết phương pháp phân tích định lượng.

Trong một nghiên cứu khoa học thì người ta sẽ kết hợp nhiều phương pháp phân tích định lượng với nhau, nhằm nghiên cứu một vấn đề cả chiều sâu và chiều rộng; Bởi vậy trong 4 cách phân tích định lượng trên, không có phương pháp nào là tốt nhất cũng như không có phương pháp nào là dở cả, tuỳ trường hợp mà ta có ứng dụng thực tế khác nhau.

Có thể bạn thích bài viết này:

[Đào tạo] khoá học xử lý số liệu & phân tích định lượng Stata SmartPLS SPSS R-Studio

Khoá học xử lý số liệu & phân tích định lượng Stata SmartPLS SPSS R-Studio [...]

Chỉnh sửa định dạng văn bản in ấn tài liệu lưu hành nội bộ Thủ Đức TpHCM

Chỉnh sửa định dạng văn bản in ấn tài liệu lưu hành nội bộ Thủ [...]

Làm data khảo sát trực tuyến dữ liệu luận văn thạc sĩ giá rẻ

Làm data khảo sát trực tuyến dữ liệu luận văn thạc sĩ giá rẻ ! [...]

Nhận làm đẹp data làm sạch dữ liệu hồi quy ols tobit probit efa logit

Nhận làm đẹp data làm sạch dữ liệu hồi quy ols tobit probit efa logit [...]

9 chỉ tiêu đánh giá độ chính xác mô hình hồi quy

Để đánh giá độ chính xác của mô hình hồi quy, chúng ta cần sử [...]

top 5 phần mềm thống kê: xử lý số liệu phân tích dữ liệu

top 5 phần mềm thống kê: xử lý số liệu phân tích dữ liệu; Đây [...]

Mô hình chấp nhận thông tin (Information Adoption Model – IAM)

Mô hình chấp nhận thông tin (Information Adoption Model – IAM), đây cũng là một [...]

Kinh tế tân cổ điển mô hình Solow – Swan

Mô hình kinh tế tân cổ điển, thuyết kinh tế Solow – Swan là một [...]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *